Odbory proti rovné dani

Richard Falbr

Úterní sněm Českomoravské konfederace odborových svazů, poslední před dubnovým odborářským sjezdem, podpořil demonstraci proti Svazu podnikatelů ve stavebnictví, která se uskuteční v Praze příští pondělí. Shromáždění odborářů ale rovněž reagovalo na některé signály z předvolební kampaně politických stran. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví odmítá přistoupit na dodatek ke kolektivní smlouvě se zaměstnanci, kteří se dožadují týdne dovolené navíc. Odbory původně vznášely ještě požadavek na zvýšení nominální mzdy, ale jak řekl předseda Odborového svazu ve stavebnictví Stanislav Antoniv zaměstnavatelé souhlasili se slušným nárůstem minimálních tarifů, a proto odbory od tohoto požadavku upustily. Prodloužení dovolené si ale odboráři chtějí vydemonstrovat. Do Prahy je prý přijedou podpořit zástupci velkých i malých firem z celé republiky. Podle Stanislava Antoniva chtějí stavbaři zároveň protestovat proti zneužívání zákona o zaměstnávání cizinců.

"Víme, že zde pracuje na pracovní povolení něco přes 40 tisíc cizích státních příslušníků. To není problém. Je tady asi 65 tisíc pracovních povolení pro občany Slovenské republiky. To také není problém. Problém je, že je tu asi 60 tisíc tzv. podnikatelů ze zahraničí, což je právě to obcházení zákona o zaměstnanosti."

Antoniv upozorňuje, že cizinci se fiktivně stávají podnikateli tím, že si třeba opatří živnostenský list a firma je pak zaměstnává také fiktivně jako subdodavatele. Samozřejmě za minimální mzdu a hluboko pod tarify, které jsou dohodnuté v kolektivní smlouvě. Českomoravská konfederace odborových svazů chystaný protest stavbařů podpořila. Šéf konfederace Richard Falbr soudí, že je-li ve stavebnictví konjunktura, musí s toho mít prospěch i ti, co staví. Úterní sněmování odborů ale věnovalo rovněž velkou pozornost začínající předvolební kampani. A v této souvislosti zazněla ostrá kritika některých slibů a programových výzev politických stran. Richard Falbr Radiu Praha potvrdil, že odbory budou od nich požadovat jasná stanoviska.

"Už dneska může říci, že je to legrační záležitost, protože, když se člověk podívá na to, čím se ty strany trumfují - například tím, kdo nabídne kratší vojenskou službu - , tak je zřejmé, že předvolební kampaň asi nikdo nebude brát moc vážně. My ji ale bereme vážně. Snažíme se vyhledat témata, která jsou závažná a nutit strany k tomu, aby nám neodpovídali na to, jestli chtějí zakázat plemeno bojových psů, ale jestli budou respektovat sociální dialog."

Účastníci odborářského sněmu napadli především návrh ODS na zavedení rovné 15 procentní daně z příjmu pro zaměstnance i podniky. Označili tuto představu za trik, který má umožnit pouze bohatým platit menší daně. Naopak většina zaměstnanců prý už dnes díky odpočitatelným položkám vlastně platí jen desetiprocentní daň, takže by došlo k transferu peněz od příjmově slabších k příjmově silným. Navíc, jak uvádí místopředseda odborové konfederace Milan Štěch, jde o návrh ve světě ojedinělý.

"To je teorie, která je popsaná už před více než sto lety. A když se podíváme do světa, tak nikde to nebylo pořádně uplatněné, protože by to vedlo k velikému rozkladu a polarizaci společnosti."

A podle Richarda Falbra jde o naprostý nesmysl.

"Ten návrh na rovnou daň je tak absurdní, že by byl přijatelný pouze v případě, kdyby ODS současně slíbila, že zaručí všem stejné příjmy."

Falbr ovšem kategoricky vyloučil, že by konfederace chtěla radit svým členům, jak mají volit. Odboráři, jak řekl, jsou svéprávní a jako voliči se někdy chovají jinak než jako odboráři.