Odhalení desky na paměť českého krále Karla IV

Český ministr spravedlnosti Otakar Motejl odhalil v pařížském Justičním paláci desku na paměť českého krále Karla IV. připomínající jeho pobyt na místním královském dvoře. V pozdějším kolokviu u příležitosti desátého výročí založení Asociace Masaryk vysoce ocenil právní spolupráci mezi oběma státy. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Otakar Motejl prohlásil, že Paříž dala budoucímu králi Karlovi IV. nejen vzdělání, manželku a jméno při biřmování, ale i inspiraci k založení univerzity, k reformě správy českého království i celé římské říše. Ministr Motejl se poté zúčastnil v sále nejvyššího soudu kolokvia věnovaného desátému výročí založení Asociace Masaryk, která byla vytvořena na podporu právní spolupráce mezi oběma státy. Český ministr připustil, že není možné přenášet francouzské zkušenosti do českého prostředí příliš přímočaře, i když nyní přijímaný zákon o soukromých exekutorech je francouzským právem inspirován. Otakar Motejl dodal, že je těžké materiálně vyčíslit deset let činnosti Asociace Masaryk. Za velmi přínosné považuje možnost pravidelného kontaktu a konzultací. Význam česko-francouzské spolupráce vyzdvihl i spoluzakladatel Asociace Masaryk a předseda nejvyššího soudu Robert Badinter. V projevu se vrátil i k desce věnované králi Karlu IV. Připomněl, že je umístěná ve velké aule hned vedle sochy slavného francouzského právníka Nicolase Berryera, kde si dávají schůzky pařížští advokáti.