ODS do voleb

Vaclav Klaus

ODS chce vyhrát příští volby do Poslanecké sněmovny a být nadále vnímána jako hlavní reformní síla. V tomto duchu se o uplynulém víkendu nesla ideová konference Klausovy strany, kterou si její účastníci připomněli 10.výročí jejího založení. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Na konferenci se hodně, i když většinou obecně bilancovalo uplynulých deset let. Účastníci v podstatě potvrdili názor předsedy Václava Klause, že ODS prošla úspěšně obdobím zrání a dospívání. Především ale měli všichni řečníci před očima příští rok, který Václav Klaus označil za klíčový. Bude se volit do Poslanecké sněmovny, dojde ke třetinové obměně Senátu, proběhnou komunální volby a koncem roku by už mohl dostat konkrétnější kontury nový český prezident. ODS se podle Václava Klause hodlá jako celkový volební vítěz rozhodující měrou podílet na nové podobě české politické scény. S kým při tom bude spolupracovat, Klaus neřekl. Na rozdíl od minulosti ale tentokrát neoznačil žádnou stranu za nepřítele. Odmítl zároveň spekulovat o nějaké změně kursu ODS.

"My necháme hýbání se doleva doprava ostatním politickým stranám. My se nikam pohnout, ohnout, změnit nepotřebujeme. My jsme svoji a naše názory jsou naprosto pevné a chcete-li ještě trošku pošťouchnutí tak, kdybychom se uhnuli doprava, tak není kam. Tam už je zeď."

ODS ale musí podle Klause přesvědčit občany, že je to právě ona, kdo chce, aby volby společnost nerozpoltily. Volby by měly naopak z hlediska vyššího společného zájmu společnost sjednotit. Klaus je také přesvědčen, že jeho strana je schopna oslovit podstatně širší okruh občanů. Místopředseda ODS Petr Nečas, reprezentant konzervativního stranického proudu, v této souvislosti hovořil o budování všelidové strany, která není zaměřena na žádnou konkrétní skupinu obyvatel. Svou myšlenku Nečas Radiu Praha upřesnil s tím, že ODS už vlastně všelidovou stranou je, což ovšem neznamená, že by byla rovněž populistická.

"Myslím si, že by bylo velikou chybou, kdybychom fungovali jako jakási korouhvička, která jenom proto, aby získala hlasy, tak se obrací k populistickým a laciným tématům."

Místopředseda ODS nevidí rozpor mezi tezí, že by ODS měla být nadále vnímána jako tahoun společenských změn a podvědomou touhou velké části veřejnosti po klidu a stabilitě. Vždyť třeba lidovci svým heslem o klidné síle dokázali v minulosti oslovit dost voličů.

"Já myslím, že jedním z hlavních důvodů naší voličské podpory je to, že když se podíváte na českou politickou scénu, tak jediná klidná politická síla, která tady momentálně je, je ODS. A my jsem vždy měli jako součást našeho politického úsilí mít v této zemi elementární politickou stabilitu. Politickou, ekonomickou, sociální. A to je také důvodem mnoha našich politických kroků. Na druhé straně ale považujeme za svou povinnost neprovádět pouhou údržbu státu, ale uplatňovat také své představy, své ideály, kam by se naše země měla pohnout, a to voličům nabízíme."

Následující volební období bude podle ODS mimořádné v tom, že má dojít k zásadnímu kroku, tedy přesunu samostatné a svrchované České republiky do Evropské unie. A tento krok by měl být dobře připraven. Při vyjednávání o vstupu do společenství hodlá Klausova strana důsledně a tvrdě hájit české národní zájmy. Stínový ministr zahraničí Jan Zahradil říká, že Česká republika by měla velmi střízlivě hodnotit výhody a nevýhody vstupu do unie.

"Pokud bychom dospěli k názoru, že nevýhody převáží, tak bychom samozřejmě měli svůj postoj k Evropské unii přehodnotit, protože pak by nebylo důvodu, abychom ten vstup dále propagovali. Myslím, že zatím tomu tak není. Zatím stále ty výhody převažují nad nevýhodami, ale je nutno říci, že to pozitivní saldo se bohužel stále zmenšuje. A z evropské strany je nám to stále silněji dáváno najevo. V posledních týdnech například tím omezením volného pohybu osob. Možná dojde i k omezení volného pohybu zboží. Pak se budeme muset vážně zamyslet, co s tím."

Václav Klaus se netajil tím, že ideovou konferencí vstoupila jeho strana do předkola volební kampaně. Z diskuse na konferenci ale vyplynulo, že ODS vlastně dosud nemá úplně vyjasněný názor na některé podstatné body svého vlastního programu, jako je důchodová reforma, reforma zdravotnictví či redukce sociálního systému.