Olga Havlová

Zdroj: Česká centra / FDULS

Manželka prezidenta Václava Havla, který byl první hlavou státu po pádu komunistického režimu.

Zdroj: Česká centra / FDULS

Stala se vzorovou ukázkou toho, jaká by žena na takovém postu měla být. Ze své pozice první dámy se začala věnovat charitě. V roce 1990 vznikl Výbor dobré vůle, který byl jedním z prvních projektů svého druhu v České republice. O dva roky později přibyla Nadace Olgy Havlové, jejímž hlavním cílem bylo a je pomáhat lidem se zdravotním postižením, opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. Projekty se dočkaly mezinárodního věhlasu a mají i své zahraniční pobočky. V době komunistického režimu působila jako organizátorka řady disidentských setkání. Byla adresátkou knihy Dopisy Olze, které jí psal Václav Havel z vězení.

Ilustrovaný projekt „České hrdinky“ byl inspirován 100. výročím uzákonění rovného volebního práva pro československé ženy v roce 1920 a 200. výročím narození spisovatelky Boženy Němcové. Jde o společný projekt Českých center, studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, vedených Renátou Fučíkovou a Radio Prague International.