Panorama II: Křesťanské církve zaujímají k Darwinově teorii evoluce rozdílné postoje

darwin_cirkev.jpg

Už v minulém Kaleidoskopu jsme si připomněli 200. výročí narození Charlese Darwina a také jsme si řekli, že vášnivé spory o slavného přírodovědce hýbou světem dodnes a úplně jednotní nejsou ani biologové, ačkoliv drtivá většina z nich se základní Darwinovo ideou o evoluci druhů souhlasí. A jak se k Darwinovi staví křesťanské církve? Už v jeho době dávali mnozí jeho teorii do protikladu se stvořením světa.

Ivan Odilo Štampach,  foto: Kristýna Maková
Předchozí papež Jan Pavel II prohlásil, že Darwinova vývojová teorie je více než hypotéza a zasluhuje hlouběji prozkoumat. Jaký je vůbec oficiální postoj katolické církve k evoluční teorii, to už je otázka pro teologa Ivana Odilo Štampacha.

„To stanovisko se dá stručně shrnout tak, že římskokatolická církev nechce zasahovat do odborně biologických otázek. Jen upozorňuje na to, že evoluční teorie může být vysvětlena i tak, že zahrnuje určité filosofické postoje. Pokud by ten filosofický postoj, který ale jde nad rámec biologie, chtěl například říkat, že všechno se děje samo od sebe nebo že něco dokonalejšího vzniká z něčeho méně dokonalého, tam se snaží římskokatolická církev upozorňovat na to, že tam chybí dostatečná příčina. Říká, že ve hře je Bůh, ale ne v tom smyslu, že by chtěl svět stvořit najednou, zničehonic, jediným aktem a v něm život a mezi živými tvory člověka například za šest dní podle první Knihy Mojžíšovy. Církev říká, že Bůh je tím skrytým, neviditelným činitelem v procesu vzniku světa a života.“

Složitější jsou ale zřejmě postoje některých protestantských církví, což dokazuje příklad Spojených států, kde jsou leckde učitelé odrazováni od výuky vývojové teorie.

„Americký antievolucionismus se týká jednoho výseku tamního křesťanství, který je v amerických poměrech nemalý, zatímco v Evropě je to zcela bezvýznamná část křesťanstva. Je to část evangelikálních křesťanů, jsou to lidé různých vyznání, například baptisté. Týká se to takové linie států při mexických hranicích Tamní pojetí je tradičně fundamentalistické. Tradičně se snaží chápat biblická témata velmi doslovně.“

Jde tedy v podstatě o zastánce kreacionismu. A pak jsou zde ale také přívrženci tzv. inteligentního plánu, kteří se nacházejí i v Česku.

„Pravých kreacionismů je dnes už málo. To jsou ti nejradikálnější, kteří předpokládají, že svět byl stvořen za šest dní před nějakými šesti tisíci lety. Mezi tou standardní vědeckou koncepcí a kreacionisty existují ještě různé kompromisní pozice. Jednu z nich představuje pojetí inteligentního designu. Někteří lidé chtějí respektovat výsledky vědeckých nálezů, ale předpokládají při tom boží působení. Domnívám se, že v České republice bude tvrdých kreacionismů asi velmi málo, stoupenců inteligentního plánu asi trochu víc. Týká se to u nás okruhu několika tisíc nebo desítek tisíc lidí z několika menších protestantských církví.“