Partnerství homosexuálů

Na jedné straně násilí v stávajících heterosexuálních rodinách, na druhou stranu je tu aktuální problém registrovaného partnerství lidí stejného pohlaví, k jehož projednání se schyluje. Petici proti přijetí tohoto zákona rozesílá v těchto dnech kněžím Národní centrum pro rodinu. Dále pokračuje Vilém Faltýnek.

Jedná se o petici Národního centra pro rodinu, neziskové nevládní organizace, kterou zřídila před pěti lety Česká biskupská konference za účelem péče o rodinu v celospolečenském měřítku. V petici se mimo homosexuálně orintovaných občanech píše: "Aniž bychom měli v úmyslu tyto osoby diskriminovat, chceme zdůraznit, že manželství a rodina má pro celou společnost naprosto výjimečnou hodnotu. Ta je vyjádřena mimo jiné i tím, že stát poskytuje manželům a rodinám jisté výjimečné právní postavení, které nenáleží členům žádného jiného společenství. Případným schválením tohoto zákona by byli mladí lidé informováni, že manželství je možno uzavřít nejen s osobou opačného, ale i stejného pohlaví. Tato informace může být pro mnoho mladých lidí velmi matoucí a může poškodit jejich další osobnostní vývoj."

Zákon o registrovaném partnerství osob stejného pohlaví považují biskupové za ohrožení rodiny. Podle místopředsedy biskupské konference biskupa Dominika Duky jsou argumenty pro zákon o registrovaném partnerství neprůkazné.

"Otázky, které vycházejí z toho, aby byl přístup k dědictví a podobně, tak podle mého osobního soudu tyto věci jsou v našem zákonodárství opravdu ošetřeny a jestliže někdo pomáhá druhé osobě ve společné domácnosti, tak potom tyto výhody, řekl bych, má. Čili považujeme tento zákon z toho společensko ekonomického hlediska za jakoby zbytečný."

Na petici reagoval velmi ostře Jiří Hromada, zástupce Gay iniciativy:

"Není to pro nás překvapení, spíše smutné potvrzení, že hysterie proti našemu oprávněnému nároku se bude stupňovat. Nejhorší je fakt, že jedna minorita se militantně vymezuje proti druhé. Katolická církev se tak zařazuje do struktury aktivit, kam patří například hnutí skinheads. Podpisy vynucené dogmatem neobsahují závažné sdělení, samotná petice nic neznamená. Naopak. Významné osobnosti, prestižní organizace v republice, vláda ČR, a podle posledních několika průzkumů veřejného mínění dvě třetiny občanů přijetí zákona o registrovaném partnerství podporuje. Já věřím, že to a precizní podklad zákona nakonec rozhodnou ve prospěch zdravého rozumu."

Podpisové archy mají být k dispozici ve farnostech českých i moravských diecézí celý červen. Potom budou zaslány zákonodárcům.