Patnáct osobností a ruská nevládní organizace Memorial převzaly ocenění Gratias agit

Foto: Barbora Němcová

Cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí letos převzali vynikající vědci, významní krajané, bohemisté i propagátoři české kultury. Ocenění má podobu křišťálového globu od akademického malíře Zdeňka Petra. Letos ho z rukou ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) převzalo 15 osobností, a zástupci ruské nevládní organizace Memorial.

Foto: Barbora Němcová

Bohdan Pomahač,  foto: Barbora Němcová
Laureáty ceny, mezi kterými je například český chirurg pracující v USA Bohdan Pomahač nebo ředitel Festivalu českého umění a kultury Praha - Berlín Dušan Robert Pařízek, označil ministr za nejlepší reprezentanty Česka v zahraničí. Zdůraznil, že ocenění propagují Česko nezištně. Jsou mezi nimi i lidé, kteří museli před rokem 1989 opustit Československo, přesto ale na svou zemi nezanevřeli a pomáhají zlepšovat obraz Česka. Uvítal také to, že přicházejí i nové generace Čechů pracujících v zahraničí, kteří jsou úspěšní ve svých oborech a hlásí se ke svému původu.

Krajané propagují i českou kulturu

Tomáš Petříček předává cenu Janu Voříškovi,  foto: Barbora Němcová
Ocenění převzal například lékař Jan Voříšek, který po emigraci pokračoval ve studiu medicíny v Amsterdamu. Později léčil v Africe a na přelomu tisíciletí přesídlil do Gruzie, kde se zapojil do charitativní práce a rozvojových projektů. Usiluje o zlepšení přístupu obyvatel Gruzie ke kvalitní lékařské péči.

"Já jsem v životě chtěl tři věci. Žít ve svobodě, stát se lékařem a pomáhat lidem a léčit lidi, kteří to opravdu potřebují. Nakonec se mi podařily všechny tři. Pro mě je to moc důležité, a tak se cítím velmi dobře."

Další lékař, alergolog Miloš Krajný se vydal do Prahy přes oceán. Žije v Kanadě, kde je také organizátorem hudebních akcí. V roce 2001 založil hudební Nokturna ve městě.

"Byli jsme tři bratři a všichni jsme museli na něco hrát. Mě připadly housle a piano. Zůstal jsem u houslí. Můj bratr je mezinárodní virtuos pianista. Do Kanady jsem si vzal housle a tenisovou raketu. Najedou mi v tom Montrealu bylo smutno, že jsem neslyšel Novosvětskou nebo Mou vlast. Poslouchal jsem pořád víc hudby a už jsem u toho zůstal."

Chicago bylo druhé největší české město po Praze

Dušan Hladík,  foto: Barbora Němcová
Z amerického Chicaga přicestoval kněz Dušan Hladík. Už dvacet let stojí v čele české katolické misie v Chicagu. Vydává poslední česky psaný časopis v oblasti Chicaga.

"Mezi dvěma světovými válkami se říkalo, že Chicago je druhé největší české město po Praze, protože tam žilo asi 450 tisíc Čechů a Slováků. Dnes už to není pravda, nicméně ještě v roce 2000 se ve státě Illinois, jehož je Chicago největším městem, hlásilo k české národnosti ještě 110 ticíc obyvatel. Dnes to bude o něco méně. Ale zase kromě starousedlíků, je zde mnoho mladých lidí a rodin, kteří přišli do Ameriky až po roce 1990."

Velkého potlesku se dočkal Karl Peterlik působil v roce 1968 v Praze na Vyslanectví Rakouské republiky Po zahájení invaze vojsk Varšavské smlouvy navzdory odlišným počátečním instrukcím z Vídně, pokračoval ve vystavování víz československým občanům.

Dušan Robert Pařízek,  foto: Barbora Němcová
In memorian získala ocenění Tea Tihounová, která v květnu 2013 založila misi Charity České republiky v Zambii. Během pěti let dokázala vybudovat největší pobočku své organizace v Africe, pro kterou pracuje více než 200 členů. Ocenění získala řada zahraničních bohemistů a z Česka také Zuzana Ceralová Petrofová, která stojí v čele rodinné firmy PETROF na výrobu klavírů.

Ministr Petříček: vybrat pouze 15 jmen je obtížné

Jménem všech laureátů poděkoval Dušan Robert Pařízek. Podotkl, že ocenění za šíření dobrého jména Česka má zvláštní význam pro ty z laureátů, kteří kdysi byli odsouzeni za poškozování dobrého jména socialistického státu.

Ocenění Gratias agit uděluje ministerstvo zahraničí od roku 1997. Dosud cenu dostalo přes 300 lidí a organizací. Jak dodal ministr Tomáš Petříček, je těžké vybrat zhruba 15 oceněných, protože návrhů se od velvyslanectví a osobností veřejného života schází podstatně více a vždy zůstane bez ocenění část lidí, kteří Česku nezištně pomáhají.