"Perfect Tense - Malba dnes"

Zdeněk Daněk - Paseka

Snad žádná oblast výtvarného projevu nebyla ve dvacátém století tak často zatracována jako závěsný obraz, mnohokrát označovaný za přežitek a zbytečnost. Během celého uplynulého století se nehovořilo téměř o ničem jiném, než o jeho zániku. Výstava "Perfect Tense - Malba dnes", instalovaná v Jízdárně Pražského hradu do 14. března, přesvědčuje o jeho renesanci.

Podmínkou znovuvzkříšení - "sine qua non" - je podle autorů výstavy, kmenových kurátorů Galerie hlavního města Prahy Karla Srpa a Olgy Malé, určitá míra přehodnocení malby duchovní a fyzicky krásné zároveň, uspokojující oko i ducha, čitelné a srozumitelné pro laika i profesionála, kterou je ironizace a parafráze. Současný závěsný obraz, konkrétně obraz roku 2003, neboť všechna díla zde vystavená vznikla loni, je tedy obrazem po obraze, který se navrací ke klasické formě, ale s "vetřelcem" nové mediální vizuality již bezpečně uhnízděným ve svých útrobách...

"Tato výstava představuje dvacet pět autorů a jejich individuální projevy,"

říká Olga Malá s tím, že při výběru ukázek byl kladen důraz na široké spektrum jejich tvorby, pokud možno vizuálně a názorově vzájemnně nejprotikladnější a nejvyhrocenější, a na tak rozsáhlé konfrontační výstavě, jako je tato, společně nezastoupené. Konkrétně uvádí práce tří umělců - Filipa Kudrnáče, Zdeňka Daňka a Milana Saláka...

"Patří k nejmladším autorům, a vlastně jsou takovým dobrým příkladem. Na jejich tvorbě je vidět taková určitá mezivrstva, která stojí mezi realitou a její reflexí. Zdá se, že pro mladé není ani tak zajímavá realita sama, jako její reflexe v médiích. To znamená, že se vztahují už k nějaké její interpretaci. Třeba ten Zdeněk Daněk: Na první pohled ty jeho obrazy připomínají romantické scenérie, ale při bližším pohledu si uvědomíte, že jde o scény spíše sadomasochistické - nahá žena na koni, nahá připoutaná žena... Věci prostě nejsou tím, jak vypadají. Filip Kudrnáč: Pro něj je zase charakteristická reflexe té mediální virtuální reality. Propojuje spolu jednak starý romantický sen o umění a ztracené kráse - podívejme se tady na krásný obraz 'Umění se ztratilo' - s tou nadrealitou virtuálního světa, jak nám jej prezentují časopisy - například 'Elle' - a vůbec masmédia. No a Milan Salák, ten je zase příkladem určité pseudotechnické malby. Vychází ze studia map, i leteckých, a podle nich pak vytváří takové panoramatické krajiny z nadhledu. V tomto procesu, který vypadá vědecky, se ovšem uskutečňuje vlastní malířský výraz, který lze třeba vztáhnout i k cezanovskému umění apod."

S tendencemi současného českého výtvarného projevu, tak, jak je prezentuje v Jízdárně Pražského hradu expozice nazvaná "Perfect Tense - Malba dnes", vás seznámila její kurátorka Olga Malá.