Personální zemětřesení ministra Kubinyiho

Nový ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi zahájil své působení v čele resortu poněkud nešťastně - rozsáhlými personálními změnami. O jeho dosavadních krocích bude dnešní rubrika Česko v komentáři. Telefonicky se s publicistou, komentátorem Lidových novin Ondřejem Neffem spojil Josef Kubeczka.

Jozef Kubinyi,  foto: ČTK
Ještě neuplynul ani měsíc od nástupu Jozefa Kubinyiho do funkce ministra zdravotnictví, a už se konalo několik personálních zemětřesení. Nový ministr začal výměnou svých náměstků, poslance nabádá k odvolání ředitelky Všeobecné zdravotní pojišťovny a v závěru minulého týdne odvolal ředitele Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Myslíte si, že to jsou ty pravé kroky k uzdravení nejbolestněji churavějícího pacienta v Česku, tedy resortu zdravotnictví?

"Já si myslím, že to je výsledek jednoho velkého klamu, a sice, že k nápravě může vést ustavení hrůzovlády, že se lidé budou tetelit a tzv. 'poslouchat vrchnost'. Tady jde o něco úplně jiného. Tady jde o to, aby se nastavila pravidla hry úplně jinak, aby se hlavně nějakým jiným způsobem definovalo financování zdravotnictví. O tom novým pan ministr zdravotnictví nechce ani slyšet. Více méně položertem mu to navrhoval už prezident republiky při jeho jmenování, ale on okázale tuto myšlenku odmítl a teď předvádí, co dovede."

Ředitele IKEMu Karla Filipa odvolal ministr Kubinyi pro údajně neúměrné prodlužování a prodražování výstavby kardiocentra a malý důraz na výzkumnou část práce institutu. Opravdu si toto špičkové zařízení vedlo tak špatně?

"To by chtělo provést důkladnou analýzu. Máme přece zkušenosti s nejrůznějšímu stavbami. Ministr Kubinyi dokonce jmenoval Temelín, ale to je velice problematický příklad, protože Temelín se prodražil a prodloužil z celé řady zcela objektivních důvodů. My z vnějšku těžko posoudíme, do jaké míry kdo a co zavinil v IKEMu. To jsou velice složité stavby a závisí na mnoha okolnostech. Myslím si, že pokud mu tolik záleželo na urychlení dostavby IKEMu, tak to šlo udělat i jinak, než 'vyhazovem' člověka, který jej třináct let řídil a udělal z něj špičkové pracoviště s mezinárodní pověstí."

Jak podle Vás může změna ve vedení IKEMu a zřejmě i větší důraz na výzkumné programy ovlivnit postavení a prestiž tohoto zařízení nejen u nás, ale i ve světě?

"Já se domnívám, že IKEM má za sebou tolik práce a má tak obrovské renomé, že by bylo smutné, aby to záleželo na jednom člověku. Osobně je mi to líto, protože si myslím, že pan Filip si to nezasloužil po té obrovské práci, kterou tam vykonal. Je to ale prostě neštěstí, které může postihnout každého vedoucího pracovníka. Já nevěřím, že bude IKEM nějakým zásadním způsobem postižen, pokud ovšem nedojde k tomu, čeho se mnozí obávají, a sice, že bude zařazen do Thomayerovy nemocnice, tedy do běžného zdravotnického zařízení, z kterého vlastně přešel před lety."

Myslíte si, že ministr Kubinyi má jasnou představu o tom, jak uzdravit české zdravotnictví? Už jsem zaslechl názor, že než bude odvolán, jen všechno rozvrtá.

"No tak asi má nějakou představu. Je to člověk s velkou zkušeností se zdravotnictvím a určitě na to má nějaký názor. Otázka je, do jaké míry je ten názor správný. To uvidíme, až jak se osvědčí. Já osobně k tomu mám nedůvěru, ale pan ministr Kubinyi je ve funkci krátkou dobu, a proto nechci konat dál. Uvidíme, co z toho všeho vzejde,"

soudí publicista a komentátor Lidových novin Ondřej Neff.