Petřvald

Dnes se vydáme do Petřvaldu, obce na severní Moravě, která má nejen zajímavou historii, ale i krásnou přírodu, neboť leží v Chráněné krajinné oblasti Poodří.

Za zakladatele Petřvaldu je považován Petr Meissner, Němec, který obec získal a nazval ji Peterswald. Později se stal rytířem a je známý jako Petr z Petřvaldu. A právě s pokračovateli tohoto rodu je spojena historie zdejší oblasti až do třicetileté války, kdy jeden z pánů z Petřvaldu - Hanuš - byl aktivním účastníkem odboje a majetek mu byl po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován. Kořeny Petřvaldských jsou prorostlé až na jižní Moravu. Dokonce i známý hrad Buchlov byl založen jedním z nich. A právě v něm a v nedalekém zámku Buchlovice se často jako památka na Petřvaldské objevuje symbol páva, ke kterému, jak mi řekl Jiří Hýl z obecního úřadu, se váže zajímavá pověst.

"Za dávných dob, předpokládáme řádově 11. či 12. století, existoval už v Petřvaldě zámek, možná to byla pouze vodní tvrz. Obléhali ji loupeživí rytíři, lapkové. V té tvrzi nebylo mnoho obránců. Byl tam pouze zeman a pár sedláků, kteří mu tvrz pomáhali bránit. Loupeživí rytíři útočili, všichni byli znaveni, přišla noc a obránci prostě na hlídce usnuli. Ve brzkých ranních hodinách, kdy se probudila první drůbež, procházel se páv po cimbuří a jako první viděl loupeživé rytíře, jak se na žebřících hrnou do tvrze a on svým křikem vzbudil obránce a ti ještě stačili odrazit tento útok. Zeman tenkrát řekl, že na památku toho páva by mohl Petřvald nést znak páva ve svém štítě. Takže už potom historií obce i historií pánů z Petřvaldu se symbol toho páva zobrazuje."

Obec Petřvald svůj erb - páva držícího biskupskou berli - slavnostně vysvětila teprve nedávno, v roce 2000. Biskupská berla se tam objevila poté, co obec převzala po bitvě na Bílé hoře olomoucká kapitula. Příliš památek tu dnes na zakladatele Petřvaldu není. Ještě nedávno tu stál zámek, který později sloužil jako bytový dům. V padesátých letech byl však natolik zdevastovaný, že vyžadoval velice nákladnou rekonstrukci. Prostředky se nenašly a tak byl zámek zbourán.

"V šedesátých letech byl zámek srovnán zemí, jeho sutiny byly nahrnuty do břehu řeky Lubiny. Na místě zámku se dnes nachází pouze vzrostlý lesík a myslivecká chata. Ale veškeré vybavení, inventář, byl převezen do Buchlovic, a tam se s ním můžeme seznámit. Staří pamětníci vzpomínají na ten zámeček, že tam chodili třeba ještě do bytů nájemníků, nebo věděli jaké bylo sklepení. Ale my mladší vzpomínáme už jenom při pohlednicích nebo na fotografiích se s tím seznamujeme."

Do Buchlovic byl také přenesen zajímavý rodokmen pánů z Petřvaldu. Jak jinak - hlavní postavou je páv s rozvinutým ocasem a na každém péru je jeden zástupce rodu. Petřvaldští radní se dnes snaží připomenout historii obce a rozhodli se pořádat Erbovní slavnosti. Letos již potřetí.

"Naše obec je zasvěcena patronu sv. Mikuláši a sv. Mikuláše je 6. prosicne, takže veškeré poutě, slavnosti a takové jak tomu říkají na Moravě krmaše, se odbývali u nás v zimě. Prakticky my jsem tady nepoznali kolotoč, nepoznali jsme tady houpačky a takové radovánky, kde jiné vesnice to mají v létě, u nás nebyla. A tak jsme uvažovali, jakým způsobem toto nahradit a v roce 2000, když jsme schvalovali znak, tak jsme to pojali - to schválení a uvedení znaku do života - takovým způsobem, že jsme udělali veselici. A řekli jsme si, je to v letním termínu, proč z toho neudělat nějakou tradici. Budeme mít patrona obce páva, který byl vysvěcen 17. června v roce 2000 a od té doby budeme odvíjet třeba takovou vedlejší pouť, obecní slavnosti."

A tak začala novodobá historie Erbovních slavností. V letošním roce byl Petřvald zařazen jako jedna z mála obcí do seznamu turisticky zajímavých míst, kde turisté získají po návštěvě i turistickou známku. Obec je uvedena na internetu i turistické mapě. Jednou z její částí zvané Petřvaldík protéká řeka Odra, která tvoří meandry a romantická zákoutí. Jsou zde lužní lesy s prakticky nedotčenou přírodou.

"A jsou to právě ta krásná zákoutí, která my můžeme nabídnout případným turistům. A na základě toto jsme také dostali výsadu být zařazeni do tohoto programu. V okamžiku, jak jsme byli uvedeni na internetu, tak se k nám začali sjíždět turisté z celé republiky a byli jsme překvapeni, že prakticky přijeli k nám z Ústí nad Labem nebo z Kladna turisté a byli překvapeni, že existují taková krásná místa, taková zákoutí o kterých ani netušili. O Krkonoších se dozvíte, dozvíte se třeba o Beskydech, ale málokde se prezentuje Chráněná krajinná oblast Poodří. Když to viděli, tak říkali, že jen málokteré místo v republice je tak krásné. "

Jak dodal Jiří Hýl, problémem Petřvaldu je však ubytování turistů, kteří jezdí přespávat většinou do nedalekého Příbora. Obec však využila možnosti fondu SAPARD, což jsou prostředky Evropské unie a požádala o dotace na stavbu turistické ubytovny přímo v Chráněné krajinné oblasti Poodří.

10
49.832241500000
18.383591900000
default
49.832241500000
18.383591900000