Po Dvořákovi odchází z ND i Nekvasil

Národní divadlo

V Národním divadle v Praze došlo v krátké době k další výrazné personální změně. Nejprve ministr kultury Martin Štěpánek odvolal ředitele Daniela Dvořáka a na jeho místo dočasně dosadil Jana Mrzenu. Nyní následuje odchod ředitele jednoho ze tří souborů divadla - opery, Jiřího Nekvasila. Proč k tomu muselo dojít dřív, než by z konkurzu vzešel nový šéf scény?

Jiří Nekvasil,  foto: ČTK
Jiřího Nekvasila odvolal pověřený ředitel Národního divadla Jan Mrzena k 24. listopadu. Jako důvody odvolání Mrzena uvedl:

"Odborná veřejnost vyslovovala dlouhodobě pochyby o způsobu vedení souboru, byly uváděny některé tituly prakticky bez reprízového provedení a něktzeré umělecké záměry bývalého vedení souboru opery byly vedeny spíše osobními ambicemi, které posouvaly repertoár Národního divadla spíše do pozice autorského divadla."

Vedením opery Mrzena pověřil dosavadního vedoucího umělecké správy, pěvce Zdeňka Harvánka.

Jiří Nekvasil s rozhodnutím zásadně nesouhlasí:

"Já jsem samozřejmě tímto rozhodnutím velmi překvapen, protože je to v naprostém rozporu s tím, co vyhlásil Jan Mrzena, když přebíral po odvolaném architektu Dvořákovi dočasně vedení divadla, že nebude zasahovat do uměleckých plánů. O tom samém ujistil i ministr Štěpánek. Já jsem s panem Mrzenou spolupracoval, sezóna běží, připravovaly se sezóny další a následně jsem byl upozorněn, že by bylo lepší, kdybych chtěl odejít na vlastní žádost. Což jsem samozřejmě odmítl, protože si myslím, že soubor vedu fundovaně, kvalitně, hlavně realizuji svůj program, pro který jsem byl do této funkce jmenován. Pan Ing. Mrzena sem nepřišel s nějakým jiným uměleckým programem, alespoň ho neřekl, ale nicméně stávající umělecký program Opery Národního divadla zásadním způsobem narušil a poškodil."

Národní divadlo v Praze
Z konkrétních projektů, které v navrhovaném plánu na příští roky Mrzena odmítá, zmínil Nekvasil mezinárodní koprodukci na opeře Viktora Ullmana Pád Antikrista, dále koprodukci Plameny od Erwina Schullhofa a autorský projekt Petra Kofroně, Zdeňka Plachého a Jiřího Šimáčka Opera Máj 68 ke 40. výročí událostí roku 1968.

Mezi odbornou veřejností, která Nekvasila kritizovala, a na jejíž názor se mrzena odvolával, je i divadelní kritik Josef Hermann. I on však připouští nestandardnost Mrzenova kroku:

"Je pravda, že vlastně pan Ing. Mrzena neměl zasahovat do uměleckých věcí, a asi bych mu tento krok vyčítal, kdyby k němu nebyl víceméně donucen ministrem kultury. Problém je v tom, že ministr kultury ve chvíli, kdy odvolal ředitele Dvořáka, tvrdil, že okamžitě vyhlásí výběrové řízení na nového ředitele ND. To se dodnes nestalo. A tam já vidím velký problém, protože Národní divadlo (jak se ukazuje, na rozdíl od naší vlády) nemůže tak dlouho být bez skutečného ředitele, bez skutečného vůdce, který rozhoduje - v této chvíli o dalších sezónách, v tom je onen problém."

Jan Mrzena se nedomnívá, že by překročil svůj mandát nebo že by porušil slovo, že nebude zasahovat do uměleckého vedení. Hledá podle svých slov optimální řešení pro současné "přechodné období" - a spatřuje ho v tom, co udělal. Tvrdí, že v případě zbývajících dvou šéfů souborů - činoherního a baletního - o odvolání neuvažuje.