O řízení Národního divadla v Praze se uchází šest lidí

Národní divadlo

V Národním divadle v Praze vládne napětí. Činoherní a baletní soubor protestují proti krokům dočasného ředitele divadla Jana Mrzeny, operní soubor je naopak podporuje. Činohra zaslala ministrovi kultury Martinu Štěpánkovi otevřený dopis a požaduje v něm, aby bylo zastaveno současné výběrové řízení na nového ředitele a vypsáno jiné, serióznější. Ministr je ale nevyslyšel a nyní zveřejnil jména šesti kandidátů.

Jan Mrzena,  foto: ČTK
Do konkurzu poslali přihlášku: ředitel Divadelního ústavu Ondřej Černý, spisovatel a mediální poradce Vladislav Kučík, poradce v oblasti managementu Milan Mercl, operní pěvec Leo Marian Vodička a manažer v oblasti filmu Martin Zoubek. Šestým uchazečem je Jan Mrzena pověřený v současnosti řízením Národního divadla, dřívější šéf Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

"Mé kroky jsou vnímány částí divadla negativně, jinou částí divadla pozitivně. A protože ta jiná část je velmi dominantní, co se týče počtu lidí, tak to mě v mé práci velmi posiluje. A vzhledem k tomu, že nemám ve zvyku utíkat z rozehrané bitvy, tak prostě o post ředitele usilovat budu,"říká Mrzena. Podporuje ho operní soubor, který v divadle tvoří většinu. Umělecký ředitel činohry Michal Dočekal k výsledkům konkurzu říká: "Já nemůžu komentovat žádná ta jména, ale přece jenom když větší část těch lidí, kteří se do konkurzu přihlásili, neznám, to je docela alarmující. Protože v té profesi se pohybuju už hodně dlouho a je pozoruhodné, že na post ředitele Národního divadla se nehlásí jména, která jsou nejen mně, ale obecně známá a respektovaná. A to je nešťastné a to si myslím že je taky důsledek, jeden z důsledků těch neblahých kroků ministra Štěpánka."

O jakých krocích je řeč? Shrňme události posledních měsíců.

V září loňského roku, krátce po svém nástupu do funkce, odvolal ministr kultury Martin Štěpánek z funkce ředitele pražského Národního divadla Daniela Dvořáka. Dočasným řízením pověřil Mrzenu. Ten v listopadu odvolal z funkce šéfa operního souboru Jiřího Nekvasila. To mu vyčítá jeden z kritiků, vedoucí baletu Petr Zuska: "Já mu vytýkám především to, že ač on i ministr Štěpánek tvrdili, že do uměleckých věcí divadla nebudou zasahovat, tak pověřený ředitel Mrzena odvolal Jiřího Nekvasila, šéfa opery, a tudíž vlastně neschválil jeho umělecký program." Mrzena tvrdí, že ho k takovému kroku dovedly ekonomické výsledky a že k němu byl i ze své dočasné pozice oprávněn: "Umělecké směřování té sezóny 2007/08 jsme neměnili. měnili jsme ekonomicko provozní záležitosti, které byly pro Národní divadlo limitní. A ten můj mandát byl takto i deklarován, abych zabránil některým dalším možným ekonomickým únikům, nějakému plýtvání, a případně i tomu, aby v budoucnosti nedocházelo k lapsům právě tohoto typu."

Národní divadlo
Po Vánocích protestující část souborů adresovala ministru Štěpánkovi zatím nejtvrdší výzvu, tzv. Vánoční desatero. V něm ministrovi vyčítají nezdůvodněné zásahy do oragnismu divadla, dosazení nekompetentního vedení a vypsání konkurzu v příliš krátkém termínu, který neumožní podchytit kvalitní osobnosti. Požadují vypsání nového konkurzu. Martin Štěpánek se rozhodl na výzvu nereagovat: "Pakliže si velice podrobně přečtete celé to desatero, které jsem dostal, není v něm vůbec žádná výzva, ani k dialogu, ani k nějakému rozhovoru, ani k hledání nějakého řešení společně s ministrem, je to pouze ultimátum."

Šéf činohry Dočekal přesto mluví o částečném úspěchu: "Ministerstvo na základě našich požadavků přece jenom zveřejnilo jména členů výběrové komise, o kterých nejdřív říkalo, že je nezveřejní. teď začíná nějakým způsobem, i když podle mě dost problematickým, pan Ing. Mrzena obhajovat svoje kroky. A to všechno je důsledek toho, co jsme požadovali: aby se celá věc děla transparentně a aby se kroky, které byly podniknuty, obhájily a zdůvodnily."

V patnáctičlenné komisi jsou kromě zástupců ministerstva například ředitel Pražského jara Roman Bělor, teatrolog Milan Lukeš, rektor AMU Ivo Mathé a prezident Herecké asociace Václav Postránecký. V současné době ministerstvo kultury ověřuje, zda přihlášky jednotlivých uchazečů splňují formální náležitosti a mohou postoupit do dalšího kola výběrového řízení.