Po stopách cestovatele Alberto Vojtěcha Friče

r_2100x1400_radio_praha.png

Teď se vydáme do daleké Paraguaye. Žijí zde indiáni kmene Čamakoko, se kterými se při svých cestách setkal legendární český cestovatel Alberto Vojtěch Frič. Vnuk Pavel a jeho žena Yvonna zjistili, že tu mají příbuzné a rozhodli se indiánům pomoci.

Pavel a Yvonna Fričovi založili před dvěma lety občanské sdružení Checomacoco. Právě v těchto dnech jsou i s naší kolegyní ze španělské redakce v Paraguayi a cílem cesty je získat vodu pro Puerto Esperanzu. Právě slavný dědeček stojí za tím, proč se začali o indiány zajímat.

"Zajímají nás z toho důvodu, že dědeček mého manžela v tomto kmeni na svých cestách po Jižní Americe zplodil na začátku 20. století dceru. Byl to ten slavný cestovatel Alberto Vojtěch Frič. My jsme se před několika málo lety dozvěděli o tom, že máme tetičku a dalších asi 200 příbuzných ve vesnici Puerto Esperanza. Po nějakém čase jsme se rozhodli k takové asistenční humanitární pomoci pro komunitu, kde žijí potomci cestovatele Alberta Vojtěcha Friče."

Friče znali indiáni a lovci v Jižní Americe pod přezdívkou Alberto Karaí Pukú, což znamenalo Dlouhý lovec. Stal se i prvním československým velvyslancem v Brazílii. Jak dodala Yvonna Fričová, loni přivezli indiánům první dar z České republiky.

"Byl to skoro milion korun. Z poloviny to byl dar ČR - krajanského odboru ministerstva zahraničí a druhých 50 procent byly dary jednotlivých dárců, obyčejných lidí, které zaujal náš podivný příběh, který se táhne přes jedno století. My jsme loni za ty peníze nakoupili komunitě krávy jako základ chovu hovězího dobytka, což je jediná perspektivní činnost pro domorodé obyvatelstvo v té nehostinné oblasti Grand Chaco. V letošním roce jedeme tak trošku na kontrolu, jak se tam ty naše krávy mají. Vezeme i další peníze - 70 tisíc od krajanského odboru na výstavbu speciálního oplocení pro případ povodní, které v té oblasti bývají velice časté, tak aby dobytek nebyl ohrožen na životě. Vezeme i další peníze od drobných dárců, asi 120 tisíc korun. Máme sešity pro všechny žáky na celý školní rok a vezeme léky."

Setkali jste se také s nějakými českými krajany?

"Získali jsme teď jeden velice dobrý kontakt. Kromě pana konzula Antony Chytila, se tady před rokem usídlil jeden lékař, který pochází z ČR. Je to pan doktor Kovařík. Žil dlouhá léta v Německu a nyní na důchod se rozhodl, že přesídlí do Paraguaye. Během roku, co tady pobývá, si tu našel mnoho vlivných přátel, se kterými nás seznámil. Oni jsou nadšeni příběhem cestovatele Friče a jeho stoleté dcery, která stále ještě žije. Dostali jsme spoustu zajímavých příslibů vlivných lidí, což je tady velice důležité."