Podle rakouských ekologů je chystané spuštění Temelína provokace

Předčasné spuštění Jaderné elektrárny Temelín, aniž by předtím česká strana zjistila skutečné příčiny dosavadních poruch, by rakouští ekologičtí aktivisté považovali za provokaci. V Linci to ve středu prohlásil hornorakouský zemský hejtman Josef Pühringer. Reagoval tak na nedávné prohlášení představitele elektrárny, že porucha na portubí turbíny sice byla odstraněna navařením žeber, ale neví se, zda při tom byly odstraněny také příčiny předchozích vibrací. Rakušané podle Pühringera prokázali ochotu k dialogu tím, že minulý čtvrtek odmítli obnovit blokády hraničních přechodů do České republiky. Naproti tomu ohlášené opětné uvedení reaktoru do provozu by v dané situaci bylo možné považovat za cokoli, jen ne za opatření pro posílení důvěry. Pracovníci Jaderné elektrárny Temelín a dodavatelských firem dokončili v úterý večer všechny práce na opravách potrubí turbíny a začali prohřívat parovody v sekundárním okruhu. V něm se tepelná energie páry přeměňuje na energii elektrickou. Do konce tohoto týdne by obsluha měla znovu nastartovat reaktor. Před nastartováním reaktoru musí elektrárna získat souhlas od tátního úřadu pro jadernou bezpečnost. Poté ji čeká dokončení všech zkoušek podetapy energetického spouštění s výkonem do 30 procent, v níž se blok nacházel při odstavení reaktoru v polovině ledna. Teprve pak požádá SÚJB o souhlas k přechodu do další podetapy, která je limitována výkonem reaktoru do 45 procent. Reaktor byl 17. ledna odstaven, aby obsluha mohla provést revizi zařízení primárního i sekundárního okruhu a odstranit nepřípustné vibrace přívodního potrubí páry. Zamezit by jim mělo 44 ocelových prstenců, které byly při revizi na potrubí přivařeny. Premiér Miloš Zeman uvedl, že dohoda z Melku, kterou uzavřel s rakouským kancléřem Wolfgangem Schüsselem, jasně předpokládá, že prověrky jaderné elektrárny Temelín skončí v květnu nebo počátkem června. Komerční provoz elektrárny bude pak zahájen v červnu letošního roku. Uvedl to v souvislosti s nejnovějšími protesty rakouských odpůrců Jaderné elektrárny Temelín. Zeman současně vytkl rakouské straně, že společných setkání se účastní málo expertů z Vídně. Dohoda z Melku rovněž zavazuje Rakousko, že nebude blokovat vstup svého severního souseda do Evropské unie a že skončí blokády společných hraničních přechodů.