Poklady pojizerských muzeí jsou k vidění v Senátu

poklady_muzei_pojizeri.jpg

Lidový kroj, šperky, staré listiny, brouci i včelí úly - to všechno na několik týdnů obsadilo výstavní síň Senátu. Probíhá v ní totiž výstava Poklady muzeí Pojizeří.

Na výstavě jsou k vidění nejzajímavější exponáty ze sbírek Muzea Mladoboleslavska, turnovského muzea, Muzea města Mnichova Hradiště a Muzea Bakovska.

Jaké poklady našlo ve svých sbírkách Muzeum Mladoboleslavska, to přiblížil jeho ředitel Luděk Beneš:

"My tady představujeme tři naše pracoviště. To hlavní, v Mladé Boleslavi tady prezentujeme jednak několika starými tisky a také ukázkami z archivu Jednoty bratrské, který byl nalezen při stavebních pracích v lokalitě Na Karmeli. Máme tady i některé ukázky z naší sbírky keramiky, skla, mladoboleslavský kroj...Pokud jde o naše pobočky, tak ta v Benátkách nad Jizerou, protože je to především přírodovědné pracoviště, se prezentuje ukázkami ze sbírky brouků, motýlů, herbáři a několika ukázkami uměleckého průmyslu. Druhá pobočka v Bělé pod Bezdězem tady má několik ukázek ze své sbírky cínu a originál zápisníku sběratele a etnografa Jana Evangelisty Konopase."

Na výstavě je zastoupeno i Muzeum Českého ráje v Turnově. Jeho ředitelka Vladimíra Jakouběová vysvětluje:

"My jsme se zhruba od poloviny 20. století začali specializovat na dokumentaci geologie, mineralogie. A co je pro Turnov specifické je, že prezentujeme návštěvníkům i zpracování těch minerálů, je tam velká kolekce zlatnictví a šperkařství. To je obor, který má v Turnově tradici už od 17. století, takže to gró našich expozic, které jsou specializované dnes spočívá právě v těchto oborech - zlatnictví, šperkařství, geologie a mineralogie."

Muzeum neopomíná ani další oblasti - archeologii, historii nebo etnologii. Součástí muzea je také národopisná expozice na Dlaskově statku v Dolánkách.

Muzeum Bakovska představuje na výstavě exponáty ze sbírek věnovaných řemeslu, které kraj proslavilo - pletení z orobince.

S myšlenkou uspořádat výstavu přišel senátor Jaromír Jermář, s muzei daného regionu má nimi totiž mnoho společného:

"Já jsem téměř čtvrt století pracoval v mladoboleslavském muzeu, takže když se naskytla možnost v této výstavní síni vystavovat, tak jsem chtěl, aby se tady prezentovala muzea regionu, který mám tu čest zastupovat v Senátu. Je vidět, že to jsou muzea velice bohatá. Já jsem samozřejmě nejen pracoval v Muzeu Mladoboleslavska, ale spolupracoval jsem i s muzeem v Turnově a ostatními muzei, takže jsou to mí kolegové, takže jsem rád, že mohou tady v Praze ukázat, co má Mladoboleslavsko a Turnovsko za bohatství."

Jaký je ten váš region, čím je zajímavý?

"Tak samozřejmě bohatství těch muzejních sbírek je neskutečné, ale nádherná je samozřejmě i příroda - Český ráj, do tohoto obvodu zasahuje i Máchův kraj. Je tam velké množství památek lidové architektury, historických památek...památek a vůbec pamětihodností je tam obrovský počet."

Výstava Poklady muzeí Pojizeří je v Senátu k vidění do 7. března.