Politiku územního rozvoje kritizují ekologická sdružení i obce

Nebývá mnoho případů, kdy některý bod jednání vlády vzbudí dlouho před jejím zasedáním diskuse. Povedlo se to dokumentu Politika územního rozvoje. Lidem může znít jako něco vzdáleného, co se jich netýká. Skutečnost je ale jiná. Pro obce a kraje je závazná a může ovlivňovat jejich územní plány.

Může například řešit negativní stěhování obyvatel na okraje měst nebo znovu využívání opuštěných areálů a ploch. A to už jsou věci, které se lidí významně dotýkají. Vláda měla materiál na programu už na konci června, jednání ale přerušila. Mezi nejvíce kritizované projekty patřilo vybudování paralelní dráhy na ruzyňském letišti, dálnice, pražský okruh, elektrárny či stavební úpravy na Labi. Velké spory přetrvávají kolem úložiště vyhořelého jaderného paliva. Materiál vymezoval šest lokalit. Na základě jednání ministerstev byl nakonec seznam z materiálu vyškrtnut. Martin Tunka z ministerstva pro místní rozvoj tvrdí, že se budou dělat ještě další geologické průzkumy.

"Lokality, o kterých se dlouhodobě ví, ty Politika územního rozvoje nově nedefinovala. To jsou lokality, kde je z geologického hlediska dlouhodobě bezpečné prostředí pro uložení jaderných odpadů. Tento průzkum bude ještě rozšířen například pro uvolněné vojenské prostory."

Mezi možnými lokalitami, kde se počítá s úložištěm je i obec Nadějkov na Táborsku. Její starosta Zdeněk Černý uvedl, že předchozí vláda slíbila, že výběr bude podmíněn souhlasem dotčených obcí. Z těch má být vybráno jedno místo teprve v roce 2015.

"Několika investorům, kteří chtěli dělat třeba rekreační zařízení, se líbil náš kraj. Když se dozvěděli, že toto nebezpečí existuje, i když pravděpodobnost je 1:6, tak je to stejně odradí."

Další kritizovanou stavbou je nová ranvej na Ruzyni. Jsou zde komplikace s pozemky a proti jsou někteří místní obyvatelé, jako například Václav Vik ze sdružení Občané proti hluku.

"V současné době již nyní překračuje hluk ve venkovním prostoru, hygienické limity. Je tam zhruba 180 tisíc letů za rok. Pokud by se vystavěla paralelní dráha, jedna z nejmodernějších v Evropě, tak to znamená potenciál zdvojnásobení provozu. Bohužel to není zdvojnásobení ve prospěch ČR a jejich občanů, i letiště přiznává, že se jedná o tranzitní dopravu."

Naopak ministerstvo pro místní rozvoj novou dráhu podporuje, uvedl jeho mluvčí Martin Ayrer.

"Politika územního rozvoje ČR pouze vymezuje plochy a řeší aktuální problémy. Takže konkrétní vybrání lokality a další řešení v sousladu s platnými zákony bude potom na hlavním městě Praze."

Ekologické organizace Politice územního rozvoje také vytýkají, že v mnohých případech umístění staveb a silnic příliš konkrétně definuje a tím neumožňuje jinou variantu. Třeba silnice, která na starých územních plánech procházela málo zalidněnou krajinou, prochází dnes místem s desítkami tisíc obyvatel. Ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že návrh je propracovaný a s připomínkami veřejnosti.