Postoj české diplomacie ke konferenci o rasismu a xenofobii v jihoafrickém Durbanu

V následujícím rozhovoru se vrátíme ke konferenci o rasismu a xenofobii v jihoafrickém Durbanu. Ta se oproti původnímu plánu protáhla, neboť některé arabské země navrhovaly označit Izrael za rasistickou zemi. Konferenci poté opustily Spojené státy a Izrael. Následná jednání dospěla k přijatelnému kompromisu. Zdeňka Kuchyňová položila představiteli ministerstva zahraničí Alexandru Slabému otázku, jaký byl postoj české diplomacie a jak česká delegace zasáhla do jednání.

"Postoj české delegace byl od samého počátku, už vlastně od procesu přípravy, protože konferenci předcházely tři zasedání přípravného výboru a tam se už tento problém, to jest pokusy arabských zemí vnutit konferenci diskusi o problematice Blízkého východu, objevil. Tak už tam zaujala stanovisko, že tato konference nemůže řešit problém blízkého východu. Poté, co odešli z Durbanu delegace Spojených států a Izraele, se vedla horečná jednání o tom, že bude-li arabská skupina pokračovat v požadavcích na zařazení do deklarace takto nepřijatelného jazyku, tak odejdou delegace Evropské unie, asociovaných zemí a řady dalších zemí a to by v podstatě znamenalo kolaps této konference. Proto v průběhu těchto posledních tří čtyř dnů bylo dosaženo jakéhosi koncensu. Přesto při závěrečném zasedání hlavního výboru se některé arabské delegace, hovořím zejména o delegaci Sýrie, pokusila do textu vnutit některá další ustanovení, která byla nepřijatelná. Zasedání hlavního výboru v tu chvíli předseda člen české delegace, takže trochu jsme se podepsali na tom, že byla přijata závěrečná deklarace."

Občanská demokratická aliance v průběhu konference navrhovala, aby Česká republika také z konference odešla. Ministr Kavan tehdy pro ČTK uvedl, že zatím důvod není, že je konference v polovině. Jaké by musely být okolnosti, aby Česká republika odešla z té konference?

"Konference v tu chvíli skutečně byla v polovině, ale to neznamená, že také nemohla skončit. Ta jednání byla opravdu na ostří nože a v případě, že by se nepodařilo přitáhnout arabské delegace seriózně k jednání o tom, zdali budou trvat na tom, aby v deklaraci byl jazyk srovnávající sionismus s rasismem, jmenovitě odsuzující Izrael, jakožto jediný stát na světě, který by byl v dokumentech jmenován a odsuzován, tak hrozilo, že země, EU, asociovaných zemí a některých dalších zemí by z konference odešly, ale protože nebylo tématem konference řešit problematiku Blízkého východu, tak jsme se snažili více než hrozit odchodem, používat tohoto kroku jako nátlaku na arabské země, aby pochopily, že Blízký východ není tématem této konference a že je třeba konferenci zachránit a přivézt zpět k tomu, k čemu byla svolána."

Česká republika navrhovala různé formy kontroly plnění opatření, která by začala snižovat rozdíly mezi chudými státy Afriky a bohatými zeměmi. Odsouhlasili delegáti tyhle návrhy?

"Část věnovaná této problematice byla rovněž velmi dlouho diskutována. Nakonec bylo zase v posledních hodinách dosaženo jakéhosi kompromisu o tom, jaká pomoc bude zejména africkým zemím ze strany mezinárodního společenství nabídnuta.

V jaké formě by ta pomoc měla být?

"Odložení, snížení nebo odpuštění dluhů, dále v oblasti odstranění chudoby, pomoc podpoře přímých zahraničních investic, nemohu zapomenout na opatření v oblasti budování infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a v dalších oblastech."

U mikrofonu Radia Praha byl člen české delegace Alexandr Slabý.