Pražský Karlův most česká deset let oprav

Die Karlsbrücke

Jedna z nejslavnějších historických památek Prahy, most přes řeku Vltavu, postavený v roce 1357 císařem Karlem IV., čeká zásadní rekonstrukce. Do mostu proniká voda a poškozuje jej, zdivu neprospívá ani sůl, používaná proti namrzání na někdejší vozovce. V pondělí oficiálně oprava Karlova mostu začala a potrvá podle odhadu nejméně do roku 2018.

Základní otázky, které se nabízejí, jsou tyto: Jak zásadní rekonstrukce bude a změní se podoba slavné památky? Dostane se veřejnost během oprav na most, nebo bude více než 10 let uzavřen? Na první z nich mi odpověděl ředitel odboru památek pražského magistrátu jan Kněžínek:

"Možná se změní podoba mostovky, to je to, po čem na mostě chodíme. Ten povrch je v současné době kamenný, on kamenný zůstane, jde jen o to, jak bude vypadat, jestli to budou větší či menší kvádříky. Ale celková vnější podoba Karlova mostu se v žádném případě nezmění."

Další změnou by mělo být zavedení plynového osvětlení mostu:

"To původní plynové osvětlení, tuším že je ze 70. let 19. století, je velmi krásné, velmi ušlechtilé, a nakonec i k tomu mostu velmi dobře pasuje. Uvažuje se o tom, že by se to původní médium, plyn, navrátilo místo elektriky,"

říká Josef Štulc z národního památkového ústavu.

Most zůstane během oprav přístupný návštěvníkům v celé délce, jen v některých místech bude průchod zúžen. Veřejnosti se tak naskytne ojedinělý pohled na to, jak opravy mostu vypadají.

"Padlo rozhodnutí, že se bude opravovat šachovnicově a vždycky v tom prostoru, který se bude opravovat, budou mít občané možnost dovnitř do Karlova mostu nahlédnout."

Zdeněk Dragoun
Rekonstrukce proběhne ve dvou etapách. V první etapě, která začala 20. srpna, bude opravena mostovka včetně izolací, druhou samostatnou stavbou pak bude rekonstrukce kamenného pláště mostu. "Obě stavby vyžadují jiné a speciální technologie, mají jiné časové lhůty a jsou na sobě nezávislé"řekl primátor hl. m. Prahy Pavel Bém. Náklady na první etapu budou stát 222 milionů korun, které město plně hradí z vlastního rozpočtu. První část skončí v roce 2001, druhá podle odhadu v letech 2018-20. Kámen na obnovu bude těžen z naleziště, který bylo speciálně kvůli Karlovu mostu vyhledáno.

Rekonstrukci bude po archeologické stránce dohlížet Zdeněk Dragoun z Národního památkového ústavu. Podle něj se dají očekávat zajímavé nálezy pouze na březích, kde most končí.

"My tam žádné epochální nálezy nepředpokládáme, jsme samozřejmě zvědavi na ty konce, kde se budeme pohybovat na rozhraní mostu a předmostí. Z archeologického hlediska by bylo úplně fantastické, kdybychom vykopali legendární Bruncvíkův meč, ale obávám se jednak, že to je legenda, a jednak, že kdyby tam byl, že už by byl nalezen při té předchozí opravě."

Na malostranské straně by ale mohly být objeveny například stopy po původním románském Juditině mostě. Podle Dragouna je dobře, že byl zamítnut dřívější plán rekonstrukce, který by podstatně víc narušil původní hmotu gotické stavby než ten, podle kterého se v pondělí naplno rozběhly práce.