Před 140 lety se narodil první protagonista kubismu v Česku Emil Filla

Malíř

Malíř Emil Filla (1882-1953) patří mezi sběrateli k nejoblíbenějším autorům. V patnáctce nejdražších českých obrazů figuruje několik jeho děl a jejich hodnota neustále roste. 

Nejdražším obrazem Emila Filly je Malíř s prodejní hodnotou 17,5 milionů. Jen o něco méně sběratelé zaplatili za Zátiší s lahví Cherry (16,25 milionů) a Hlavu muže v cylindru za 16 milionů.

Zátiší s lahví cherry,  1914 | Foto: Art Consulting

Světový malíř z Chropyně

Emil Filla | Foto: Wikimedia Commons,  CC0 1.0 DEED

Emil Filla se narodil 4. dubna roku 1882 v malém městě Chropyně nedaleko Kroměříže, vyrůstal v Brně. Od roku 1903 studoval v Praze Akademii výtvarných umění. Školu však opustil po třech letech kvůli konvenčním metodám a náplní výuky a spolu s několika svými spolužáky se rozhodl hledat vlastní cestu. V prvním období jej výrazně ovlivnila především tvorba malíře Edvarda Muncha. Inspiraci hledal také u Vincenta van Gogha a Pierra Bonnarda. V letech 1907 až 1908 svá expresionistická díla vystavoval jakožto člen skupiny Osma. Z této doby pochází například obrazy Čtenář Dostojevského nebo Hráči šachů. V roce 1909 pak vstoupil do Spolku výtvarných umělců Mánes, jehož členem zůstává až do své smrti. Později, když Filla zaznamenal rostoucí význam nového a moderního kubismu, nechal se ovlivnit jeho zakladateli Georgesem Braquem a samozřejmě Pablem Picassem. V té době maluje především zátiší.

Čtenář Dostojevského,  1907 | Foto: Národní galerie Praha

Přežil Buchenwald

Emil Filla se svou ženou Hanou | Foto: repro Marcela Rousinko,  'Snad nesbíráte obrazy'/Barrister & Principal

V roce 1912 se Emila Filla oženil s malířkou Hanou Krejčí, se kterou strávil zbytek života. Těsně před vypuknutím první světové války utekl přes Paříž do Nizozemska, kde se usadil. Po založení Československa krátce pracoval na ministerstvu zahraničí, ale úředničina ho nebavila a vrátil se k umělecké tvorbě. Před druhou světovou válkou ve své tvorbě reagoval na vzrůstající nacistickou hrozbu. Námět bojů najdeme například na obrazech Bílá noc nebo Kůň napadený lvem. Za své protinacistické smýšlení byl spolu s dalšími umělci jako například Josefem Čapkem zatčen gestapem. Uvězněn byl nejprve v koncentračním táboře Dachau a  následně v Buchenwaldu, kde prodělal šest infarktů. Naštěstí na rozdíl od mnohých dalších však hrůzy nacismu přežil. Téma Buchenwaldu se promítlo i do jeho tvorby. Většinu jeho poválečné tvorby ale zahrnují krajinomalby Českého středohoří, což umocnil i fakt, že v roce 1946 dostal k užívání jedno křídlo zámku v Peruci. Zemřel 6. 10. 1953 v Praze.

Krajina Českého středohoří | Repro foto: Čestmír Berka,  'Emil Filla,  Krajina českého středohoří'/SNKLU
klíčová slova:

Související