Před 80 lety byla objevena slavná Věstonická venuše

0:00
/
0:00

Je tomu právě 80 let, kdy byla objevena nevelká soška kyprých tvarů - slavná Věstonická venuše. Patrně nejznámější český archeologický nález byl objeven na sídlišti lovců mamutů u Dolních Věstonic na jižní Moravě. Není však jedinou nalezenou venuší. Proslulá je rovněž venuše Landecká, která je jedinou štíhlou venuší v Evropě. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Věstonická venuše
I když Věstonická venuše současnému módnímu trendu příliš neodpovídá, její sláva přetrvává. Estetický idol své doby do ní možná promítl pravěký lovec, který ji uhnětl z jemné hliněné směsi. Jak uvedl vedoucí ústavu Anthropos Martin Oliva, venuši objevil 13. července 1925 na sídlišti lovců mamutů na jižní Moravě tým Karla Absolona.

"Ve druhém roku výzkumu, zrovna v době když byl ve Francii, tak předák místních tehdy německých dělníků Josef Seidel objevil ve velkém centrálním ohništi, které mělo rozsah asi 10 metrů, ve dvou kusech rozlomenou plastiku ženské figury. Byla vyrobena z pálené hlíny, což bylo velice unikátní, protože se předpokládalo, že v paleolitu keramika ještě známa nebyla. Je to, dá se říct, nejstarší keramická lidská soška na světě."

Věstonická venuše je 11,5 centimetru vysoká černošedá figurka. Loni v létě podstoupila důkladné "vyšetření" na tomografu. Jen čtyřikrát se od jejího nalezení badatelé pokusili zjistit, z čeho je přesně vyrobena. Jak se ukázalo, je skutečně z jemné hlíny smíchané s vodou. Navíc jsou v ní ale bílá zrníčka, což může být vysrážený vápenec nebo úlomky kostí.

"Taky se tam zjistilo, že venuše je popraskaná zevnitř asi pnutím toho materiálu při vypalování, že třeba v oblasti prsou má trhlinu a podobně. Ale to neznamená, že by byla její celistvost ohrožena. To jsou trhliny, které tam jsou už 26 tisíc let, jak je ta venuše stará."

Na tomografu se objevil i jeden pikantní detail: na hýždích sošky se zachoval otisk prstu dítěte. Příliš se také neví, že stačilo málo a vzácná Věstonická venuše navždy zmizela. Koncem války byly totiž pravěké sbírky Moravského zemského muzea v Brně přemístěny do mikulovského zámku a tam většinou vzaly za své při pozdějším požáru. Venuše unikla jen zázrakem - byla zřejmě za účelem fotografování načas převezena do Brna. Zde v Moravském muzeu pak byla spolu s dalšími předměty českými zaměstnanci zazděna ve sklepě.

"Věděl o tom i německý správce muzea doktor Kittler. To byl takový dobrý Němec a v dohodě s ním se to provedlo. Po válce se to zase vyzvedlo, takže ty umělecké sbírky paleolitické přečkaly válku bez úhony."

Venuše z Dolních Věstonic není jedinou ukázkou umění pravěkých lidí. Proslulá je rovněž Landecká venuše nalezená 14. července roku 1953 na ostravském vrchu Landek. Její výjimečnost spočívá v netypických štíhlých proporcích, které milovníkům moderního umění dokonce připomínají kubistickou sochu, potvrdila Kateřina Kotasová.

"Archeologové zkoumali proč je štíhlá. Ten umělec, který tu venuši zobrazoval, tak zobrazoval údajně mladou dívku. Venuše se většinou zobrozovaly jako ženy, které jsou ploditelky dětí a tady u nás zobrazoval mladou dívku."

Venuše je stará už 23 tisíc let. Existuje ještě někde jinde v Evropě štíhlá venuše nebo je ta Landecká úplná výjimka?

"Nemáme doklady o tom, že by existovala ještě někde jinde. Tato štíhlá Landecká nebo též Petřkovická venuše je jedinou štíhlou v Evropě a opravdu se odlišuje od těch běžných paleolitických venuší."