Přehled tisku

Korupce je pro Českou republiku i po čtyřech letech vlády sociální demokracie stále velký problém. Úplatků neubývá a do korupce se zapojují vedle úředníků i zástupci politických stran. Konstatuje to Zpráva o korupci v České republice za rok 2001, kterou ve středu vládě předkládá ministr vnitra Stanislav Gross.

Korupce je pro Českou republiku i po čtyřech letech vlády sociální demokracie stále velký problém. Úplatků neubývá a do korupce se zapojují vedle úředníků i zástupci politických stran. Konstatuje to Zpráva o korupci v České republice za rok 2001, kterou ve středu vládě předkládá ministr vnitra Stanislav Gross. Jak píše Mladá fronta Dnes, v celkovém hodnocení se však ministři dočtou, že "většina úkolů z protikorupčního programu je průběžně plněna". Gross vládu informuje například o pracovnici finančního úřadu, která dostala vůz Renault Clio za to, že neudělala kontrolu, jak měla. Daňový poplatník tak ošidil stát o 14 miliónů korun. Zpráva uvádí, že kvalitativně se situace zhoršuje. Její autoři tím myslí, že policie korupci stále hůře objasňuje. Podle zprávy za to může fakt, že korupce prorůstá do struktur státní správy. Zpráva dokonce hovoří o tom, že se do korupce zapojují i "zástupci politických stran, kteří ve svých volených funkcích rozhodují o přidělování veřejných zakázek". Vláda ČSSD je přitom za neprůhledné zadávání veřejných zakázek často kritizována. Na tyto výtky podle listu zpráva reaguje jen konstatováním, že za vše mohou poslanci, kteří vládě zamítli novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. V závěru se zpráva zabývá také možností využít v boji proti korupci provokatéry, dodává Mladá fronta Dnes.


Místopředseda vlády Pavel Rychetský nepovažuje závěrečnou pasáž společného prohlášení k problematice Benešových dekretů, které stvrdili premiér Miloš Zeman a evropský komisař pro rozšíření Günter Verheugen, za nejšťastnější. V neoficiálním překladu anglického textu, se píše, že české úřady, respektující datum 25. února 1948, určené v čs. restitučních zákonech jako právní limit, provádějí v tomto světle revizi své legislativy s cílem ji sladit s právními předpisy EU. "Já bych nikdy nesouhlasil se slovem revize a použil bych spíše slova analýza právního řádu," poznamenal Rychetský v rozhovoru pro deník Právo. Proti formulaci, že české úřady provádějí revizi restituční legislativy, se již v pátek ohradila ODS. Řada politiků však upozorňuje na fakt, že sporné slovo vyplývá pouze z neoficiálního českého překladu. V originále ho totiž užito není.


Ministerstvo školství chce rázně zasáhnout proti záškolákům. Podle metodických pokynů ministra Eduarda Zemana by měli učitelé hlásit policii případy, kdy se dítě vyučování vyhýbá opakovaně. Jak píší Lidové noviny, pokud bude mít školák více než 25 neomluvených hodin, škola má informovat sociální úřad. Pro boj se záškoláctvím vybavuje ministerstvo učitele mimo jiné formuláři, podle kterých mají záškoláka vyslýchat. Rodič je nakonec musí podepsat podobně jako protokol na policii. Lidové noviny dodávají, že v případě opakovaného záškoláctví může policie na rodiče podat trestní oznámení s podezřením na spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.


Protidrogová strategie pražského magistrátu, kterou počátkem měsíce schválili pražští radní, je podle Mladé fronty Dnes v rozporu se zákonem. Zahrnuje totiž i návrh zavést kontroly, které by odhalily uživatele drog v řadách zaměstnanců městských podniků. Takové oprávnění však příslušné zákony radnici neumožňují. "Zaměstnavatel může požádat zaměstnance o vyšetření na drogy jen v případě, že má oprávněný důvod ho ze závislosti podezřívat," vysvětlil listu právník Robert Bezděk. Také primátor Jan Kasl připouští, že příslušná pasáž navrhované strategie je z hlediska práva sporná. Radnice podle něj chtěla spíše jen dát najevo, že lidé závislí na návykových látkách jsou pro veřejnou správu nevhodní. Nová protidrogová politika města se má soustředit především na represi, prevenci a výchovu. Omezenější prostředky by měly plynout na podporu odvykání a léčby narkomanů.


Měli byste se připravit na fakt, že masívní privatizační příjmy v příštím roce začnou rychle vysychat, vzkázal do Prahy Brusel. Ne, že bychom to tu nevěděli, uvádějí Hospodářské noviny. Pravdou ovšem je, že o nějaké konkrétní přípravě na takovou situaci není zatím ani vidu, ani slechu. List poukazuje na fakt, že i když se prodejem státního majetku financují takzvané staré dluhy, dlouhodobé rozvojové projekty hospodářství i běžné výdaje státu v konkrétním rozpočtovém roce, přesto státní rozpočet už několik let končí s větším a větším dluhem. V souvislosti s další připomínkou z Bruselu, kterou jsou veřejné finance, list konstatuje, že přestože se nad neprůhledným spravováním peněz na veřejné účely už pár let pozastavuje většina mezinárodních institucí, žádná reforma se nepřipravuje, uvádějí Hospodářské noviny.


Na skutečnost, že pro většinu obyvatel České republiky jsou daně prázdný pojem, upozorňuje poznámka Lidových novin. Na rozdíl například od USA se tématem snížení či zvýšení daní u nás volby nevyhrávají. Pokud by občan pracoval nejdříve na stát, vydělával by téměř polovinu roku jen na státní mašinérii, teprve od 11. června by začal pracovat na sebe. Za nejhorší pak autor poznámky pokládá to, že se na stát pracuje rok od roku déle - letos budou Češi vydělávat na státní kasu o čtyři dny déle než loni. Nepříznivý trend lze podle jeho názoru změnit až tehdy, "když se i u nás stane volebním tahákem tak přízemní téma, jako peníze odváděné na stát".


Novou budovu chce postavit pro Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda česká vláda. S odvoláním na zápis z dubnového jednání Bezpečnostní rady státu to napsaly Lidové noviny. Svobodná Evropa nyní sídlí v budově bývalého Federálního shromáždění nedaleko Václavského náměstí. Po teroristických útocích z loňského září představuje zvýšené bezpečnostní riziko, hlídají ji vojáci a obrněné transportéry. Bezpečnostní rada už v prosinci rozhodla, že s představiteli stanice začne vyjednávat o možném stěhování mimo centrum. Vláda již rádiu nabídla několik budov. Vedení stanice však zatím všechny nabídky odmítlo. Stanice požaduje kompletně vybavenou a připravenou budovu blízko metra. Její vedení proto podle informací Lidových novin odmítlo objekty na okraji Prahy.


Deník Právo si všímá skutečnosti, že stát nemá peníze na pojištění památek. V praxi to znamená, že pokud v Česku zmizí z hradů, zámků a dalších státních památkových objektů cokoli cenného, stát nedostane od pojišťoven ani korunu. Ředitel Státního památkového ústavu v Plzni Karel Drhovský poukazuje na to, že peníze z rozpočtu sotva stačí na pojištění staveb. Pokud tedy objekt poškodí živelní pohroma, pojišťovna opravu uhradí. To ale neplatí v případě zničení nebo odcizení věcí z mobiliáře. Hlavní problém spočívá v tom, že by stát musel každou věc nechat pro pojišťovnu ohodnotit znalcem, za což by vyplatil značné sumy. Nedostatek financí na pojištění cenných předmětů potvrdilo deníku Právo i ministerstvo kultury.


Rusko zřejmě České republice splatí část dluhu vypuštěním družice. S návrhem, který se zrodil v hlavách českých vědců z Akademie věd, zástupci obou zemí souhlasí, jednají již pouze o upřesňujících podmínkách. Jak informují Lidové noviny, vypuštění družice s názvem Mimosa by mělo Rusko podle akademiků uhradit částkou necelého miliónu eur, což představuje přibližně 30 miliónů korun. Nosič, který Moskva dodá, vynese do kosmu unikátní český přístroj na pozorování dynamiky letu umělých družic Země na oběžné dráze. O umoření dluhu nyní vyjednává premiér Miloš Zeman, který je v Rusku na čtyřdenní pracovní návštěvě.


Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy - nejstarší svého druhu na světě - bojuje o přežití. Jak píší Hospodářské noviny, pokud nepřistoupí na nutné liberálnější změny, tak jí kvůli chybám bývalého vedení hrozí zánik. Na změnu výuky a obsazení kateder má dočasné vedení fakulty už pouze měsíc. Musí přitom přesvědčit odborníky dohlížející na vysokoškolské vzdělávání, že mají dát fakultě ještě šanci. Po deseti letech, kdy škola nectila ani nařízení katolické církve, ani povinnosti vyplývající z legislativy, se nová pravidla neprosazují snadno. Například kardinál Miroslav Vlk, který je za přípravu budoucích kněží odpovědný Vatikánu, před pár dny vyzval ke studiu také ženy. Těm fakulta až dosud přístup odpírala. Taková otevřenost se ale nelíbí zejména starším studentům. A jak podotýká sám rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm, atmosféru nedůvěry nebude lehké změnit.


Několik nemocnic požádalo ministerstvo zdravotnictví o souhlas s prováděním devitalizace, tedy podvázání rakovinového nádoru. Jak píše deník Právo, Fišerův úřad ho však nyní odmítl vydat. Vrchlabská nemocnice s tím nesouhlasí a v druhé polovině května operace onkologických pacientů devitalizací zahájí. Podle ředitele nemocnice Vladimíra Drymla je devitalizace už politickou záležitostí. Ministerstvo a Česká lékařská komora podle jeho slov nepostupují v zájmu pacientů. Proto hodlá nemocné operovat na jejich vlastní přání a po informovaném souhlasu pacienta. Ministr Fišer s tím nesouhlasí a považuje to za experimentování na člověku. Doktor Dryml to považuje za nesmysl. Jak dodává i v ČR přece musí platit rozhodnutí Světové lékařské asociace, která už v roce 1964 v otázce etiky přijala článek umožňující v individuálním případě použít dosud neověřenou metodu, když podle úsudku lékaře pacientovi může pomoci.


Čtyřicet tisíc korun na novou svatbu chtějí od radnice v Nové Roli na Karlovarsku dvě mladé rodiny. Přestože měly předloni v obřadní síni svatební obřad, podle soudu jsou sňatky neplatné a nevěsty mají jméno jako za svobodna, píše Mladá fronta Dnes. Novou svatbou se rozhodly svou situaci vyřešit dva z celkem šesti párů, které předloni na radnici v Nové Roli oddal zastupitel Dalibor Stach, který tehdy neměl platné pověření k uzavírání sňatků. Okresní soud v Karlových Varech postupně uznal za neplatné čtyři sňatky, zatímco další dva páry podle soudu uzavřely manželství právoplatně. Dalibora Stacha nejednotné rozsudky překvapily. "Radnice se odškodnění nebrání, vždyť sama iniciovala soudní jednání. Otázka ale je, kdo svatebčany poškodil - radnice nebo justice?" uvedl tajemník radnice Vladimír Dicá. Sám rovněž patří mezi postižené, neboť soud označil za neplatný také jeho předloňský sňatek.