Přehled týdeníků

Českými týdeníky Respekt a Týden listoval Vilém Faltýnek.

Oba dva přední týdeníky, které v naší rubrice pravidelně sledujeme, tedy Respekt a Týden, si ve svých posledních číslech všímají toho, jakou roli v našem životě hrají některé iracionální jevy. Respekt upozorňuje na stoupající oblibu horoskopů a různých věšteckých metod. Podle letošního sčítání rapidně ubylo lidí, kteří se hlásí k církvi. Místo toho přibývá těch, kteří svoji víru formulují jinak, například vírou v horoskopy nebo v minulé životy, tvrdí Respekt. Týden vedle toho otiskl článek o lidovém léčitelství, jehož obliba rovněž stoupá. U tohoto článku se zastavíme podrobněji.

"Už pět měsíců v Česku oficiálně neexistují léčitelé. Přitom je jich víc než kdy jindy a fronty před jejich ťordinacemiŤ jsou stále delší. Ministerstvo zdravotnictví proto přitvzuje: alternativní medicínu chce zakázat." Autorka článku Lucie Tvarůžková dál vysvětluje, že březnová novela živnostenského zákona zrušila živnost přírodní léčitel. To sice zkomplikovalo léčitelům život, ale ve své práci pokračují. "Obcházejí to různými poradenstvími, anebo to dělají načerno a samozřejmě neplatí daně," cituje autorka Venušku Jandovou z odboru živností ministerstva průmyslu a obchodu. Objevují se nové živnosti, jako například poradenství v oblasti léčitelství nebo zprostředkovatelská služba pro vzájemnou regeneraci sil... V souvislosti s tím zmizela i živnost poradenství v homeopatii. Ministr zdravotnictví Bohumil Fišer proti léčitelství vystupuje s argumentem: léčitelství není založeno na vědeckých důkazech. Mluvčí ministerstva Ota Černý říká: "Nelze připustit, aby občané nebyli chráněni před zneužitím a podvody v oblasti léčebné péče."

Je pravda, že proutkařů, psychotroniků a léčitelů u nás působí několik set. Pár desítek jich má opravdu dobré výsledky, vedle nich ale existují i takoví, pro které je to především dobrý byznys, nebo kteří lidem opravdu uškodili. Novela živnostenského zákona ale v tomto směru nic nevyřešila. Předseda České komory klasické homeopatie Aleš Sušický tvrdí: Jsme na tom stejně jako prostitutky. Nejsme zákonem povoleni, ale ani zakázáni." Stát by měl podle něj vymyslet nějaký systém vzdělávání, které by zaručilo kvalitu. Autorka píše: "Místo toho se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo řešit současné bezvládí úplným zákazem jakékoliv léčby, která je alternativou k péči lékařů. Novým zákonem o zdravotní péči. Podle něj musí být i poradenská činnost prováděna výlučně osobami zdravotně a odborně způsobilými, a to pouze ve zdravotnických zařízeních. Takové podmínky splní jen málokterý léčitel." Jaké vzdělání se bude požadovat? O tom rozhodne ministerstvo, zatím ale nikdo neví jak.

Na začátku 90. let byl připraven zákon, který, stanovoval povinnost léčitelů organizovat se v asiciaci, jejíž volení představitelé by dbali na odbornou úroveň léčitelského cechu. Nedošlo ale na něj. Přitom podobná praxe platí ve většině západoevropských zemí. Obávají se snad čeští lékaři klasické evropské medicíny konkurence? Autorka dochází k otázce, proč vlastně lidé chodí k léčitelům. A odpovídá si. "U léčitele lidé intuitivně vyhledávají, co jim současná medicína není schopná nabídnout: trpělivé porozumění, vcítění, uklidnění, pozornost soustředěnou na člověka jako celek a jeho způsoby stonání. Dokud se to nezméní, budou léčitelé populární dál," uzavírá autorka článku v časopise Týden.