Překladiště pohřbí vesnici z mladší doby kamenné

Naleziště v Příšovicích, foto: autor

V Příšovicích na Liberecku odkryli archeologové unikátní vesnici z mladší doby kamenné. Naleziště však brzy vezme za své, rozbagruje ho firma, která zde hodlá postavit nákladní překladiště. Na místě byl kolega Vilém Faltýnek.

Naleziště v Příšovicích,  foto: autor
"Zdravím posluchače z Příšovic nedaleko Turnova v severních Čechách. Podle vedoucího archeologického oddělení Severočeského muzea Petra Brestovanského se celá tato oblast, která je v povodí řeky, vyznačuje tím, že se zde usadili před šesti až sedmi tisíci lety první Indoevropané. Byli to předkové Slovanů a Germánů, první usedla zemědělská kultura, která se označuje jako tzv. kultura s vypíchanou keramikou. Na dvou hektarech budoucí stavby archeologové odkryli pouze část, a i ta přinesla velké nálezy. Patnáct domů, více než dvacet dílen a celkově asi dva tisíce objektů. Podle Brestovanského je jisté, že vesnice pokračuje na celém pozemku všemi směry."

Petr Brestovanský na nalezišti v Příšovicích,  foto: ČTK
Nepokusili se archeologové zachránit lokalitu před zastavením?

"V zahraničí je podle Brestovanského poměrně běžné, že státy podobné lokality chrání. Oni se o tu záchranu také pokusili, ale kraj ani ministerstvo kultury neměli na výkup pozemku prostředky. Zpracovaná projektová dokumentace té firmy cenu pozemku značně navýšila. Účinkem se zcela minuly i petice občanů a dopisy kanceláři prezidenta republiky a vládě."

My jsme se v té souvislosti obrátili i na Liberecký kraj. Jeho mluvčí Jiří Langer nám řekl:

Petr Brestovanský,  lokalita Cecilka,  foto: autor
"Peníze ve svém rozpočtu Liberecký kraj nenašel a nenašel je ani odbor ministerstva kultury, který financuje záchranný archeologický výzkum. Podle neoficiálních informací toho investora by byl ochoten opustit tento pozemek zhruba za padesát milionů korun. Zdůrazňujeme jenom to, že v loňském roce jsme na výkup jedné takové parcely-naleziště investovali 650 tisíc korun a dalších 700 tisíc korun potom do toho záchranného archeologického průzkumu. Takže to naleziště Cecilka zůstane jako ukázka zachováno a v roce 2007, tuším v březnu, bylo prohlášeno kulturní památkou."

Ještě se ptáme Viléma Faltýnka do Příšovic, proč se nepodařilo zachránit pozemek ještě dříve, než byl zpracován projekt překladiště.

"Petr Brestovanský vysvětlil, že archeologové se k průzkumu obvykle dostávají až před samotným započetím stavby, a to už bývá obvykle pozdě. V nedaleké lokalitě Cecilka se - jak už bylo řečeno - podařilo zachránit malou část velkého naleziště žárového pohřebiště, větší část toho pohřebiště zastavěly rodinné domky. Pro příště se Brestovanský rozhodl předcházet podobným situacím a pomocí leteckého snímkování provádí předběžný průzkum regionu. U takto objevených lokalit prý bude moci zavčas jednat o záchraně. Některé nálezy už prý touto cestou vytipoval."