Premiér chce prezidentovi omezit zahraniční cesty

Premiér Jiří Paroubek (vlevo) a prezident ČR Václav Klaus
0:00
/
0:00

Prezident Václav Klaus je přímým aktérem dalšího sporu. Tentokrát mu hrozí, že nedostane od vlády peníze na své zahraniční cesty. Tak to alespoň naznačil premiér Jiří Paroubek. Josef Kubeczka Vám sdělí podrobnosti.

Premiér Jiří Paroubek,  foto: ČTK
Předseda vlády pohrozil hlavě státu omezením zahraničních cest, nebude-li vystupovat v souladu se zahraniční politikou státu. Tu podle Jiřího Paroubka formuluje vláda.

"Ty mé výhrady se týkají toho, kdyby pan prezident vystupoval na zahraničních cestách v rámci Evropské unie s názory, které by byly kontroverzní k zahraniční politice vlády. To znamená, vyjadřoval by se záporně k přijetí evropské ústavy."

Podle Jiřího Paroubka si Václav Klaus jako občan může říkat co chce, ale právě v cizině by měl některé své postoje zmírnit, protože je tam vnímán ne jako občan Klaus, ale jako prezident republiky. Václav Klaus po svém mluvčím Petru Hájkovi vzkázal:

"Opakovaně sděluji, že by bylo dobré, kdyby si pan premiér pozorně prostudoval Ústavu České republiky. S interpretací, kterou provádí, není možné souhlasit a zásadně ji odmítám."

Prezident odmítá Paroubkovo tvrzení, že za zahraniční politiku státu zodpovídá výhradně vláda a on se musí řídit jejími pokyny. Vláda však musí každou prezidentovu cestu do ciziny na návrh ministerstva zahraničí schválit.

A co si o tomto konfliktu myslí politolog Jiří Pehe?

"Já vidím celou záležitost na dvou úrovních. Pokud jde o formu, kterou zvolil premiér Paroubek, tak ta je myslím velmi nešťastná, protože tyto věci by se neměly ventilovat skrze média. A vůbec ne už v zahraničních médiích, protože celý ten spor začal rozhovorem Jiřího Paroubka pro Financial Times. Pokud jde o meritum celé věci, pak samozřejmě zde je velmi vážná otázka, zda prezident skutečně nepřekračuje své ústavní pravomoci, když v zahraničí vlastně odmítá reprezentovat oficiální linii České republiky, kterou podle české Ústavy vytváří vláda. Samozřejmě reagovat na tyto činy prezidenta tím, že mu vláda nebude platit cesty je trochu dětinské. Myslím si, že by se ten spor měl vyřešit v rozhovoru mezi premiérem a prezidentem, ale myslím si alespoň já, že pravdu v tomto má předseda vlády, protože prezident je součástí exekutivní moci a má v zahraničí reprezentovat oficiální stanoviska své země."

Myslíte si, že výklad Ústavy ohledně pravomocí prezidenta v tomto směru je jednoznačný?

"Ústava je bohužel trochu nejednoznačná, ale nicméně v článku 63 tohoto dokumentu, který říká, že prezident zastupuje zemi navenek, se praví, že všechny pravomoci tohoto článku 63 jsou tzv. kontrasignované, z čehož se dovozuje, že podléhají schválení vlády. Prezident tedy v tomto směru nemá příliš mnoho volného prostoru k manévrování. Navíc česká Ústava také jednoznačně říká, že prezident je ústavně neodpovědný. On nemůže být odvolán, na rozdíl od vlády, která je v tomto systému vrcholným orgánem exekutivní moci. Na druhou stranu samozřejmě právě proto, že česká Ústava není napsána úplně jasně v tomto bodě, by bylo dobré, kdyby se oba politici nějakým způsobem domluvili a nevedli válku přes média."

Prezident pozve začátkem příštího týdne premiéra na Hrad, aby si celou záležitost vyjasnili.