Prezident je sdělný, premiér neumí formulovat

Вацлав Клаус

Václav Klaus je pro funkci hlavy státu přímo stvořen, vezmeme-li v potaz jeho rétorické schopnosti. Mezi deseti českými politiky, kteří často vystupují na veřejnosti, mu mediální odborníci přisoudili první příčku. Nejhůř naproti tomu dopadl vicepremiér Jiří Čunek.

Prezident Václav Klaus
"Toto hodnocení zapadá do našeho poslání, které je zlepšit komunikaci mezi státem, státními institucemi a lidmi, občany," vysvětluje Tomáš Studeník, ředitel společnosti Westminster, která anketu uspořádala. "Bude to pravidelná anketa, každý měsíc, a porota odborníků bude hodnotit, jak ti politici, kteří mají největší vliv na veřejné mínění, na to, jak se komunikuje ve společnosti, jak oni sami komunikují a jestli jdou příkladem."

Spolu s Tomášem Studeníkem v porotě zasedají lidé zastupující média, jazykovědu, studium neverbální komunikace a podobně. Podle nich například Václav Klaus důsledně užívá spisovný jazyk, ocenili však také srozumitelnost a sdělnost jeho vystoupení, uvolněnost komunikace a důstojnost projevu. Druhou příčku obsadil sociálnědemokratický poslanec David Rath, kterého porotci nejvíce ocenili v oblasti neverbální komunikace. Dobře si podle nich vedl i ministr financí Miroslav Kalousek, považovaný odborníky za skvělého a adaptabilního diskutéra. Pro spravedlnost dodejme, že velmi těsně za Kalouskem porota umístila pražského primátora Pavla Béma, člověka zpravidla uhlazenějších projevů. Zatímco první dvojice – Klaus a Rath – je proslulá velice vyhraněnými postoji.

Premiér Mirek Topolánek
"Je zajímavé, že i pro dejme tomu vyjádření nějakého myšlenkového názoru se využívá slovo 'postoj', které je vlastně odvozeno od té lidské fyzičnosti. Tohle je fenomén, který je téměř ve všech jazycích," reaguje Tomáš Studeník. "To svědčí, aspoň podle mého názoru, o tom, že vůbec přítomnost nějakého rozpoznatelného postoje, ať už je konfrontační nebo nekonfliktní, tak jde především o to, mít nějaký charakterizovatelný postoj, který toho člověka při té komunikaci nějakým způsobem ozvláštní, nebo jak by řekli Angličané, okoření."

Žádné koření však v očích porotců nepomohlo vystupování premiéra Mirka Topolánka a vicepremiéra Jiřího Čunka. Skončili na posledních místech i proto, že vůbec neumějí zacházet se spisovným jazykem. Premiér navíc podle porotců nedokáže zformulovat prostou myšlenku do přehledného celku, který má smysl. A Čunek si prý dokonce ani neosvojil základní pravidla vystupování na veřejnosti, působí proto neprofesionálně a nedůvěryhodně.