Připravuje se jednorázové odškodnění pro některé bývalé odbojáře a pozůstalé po nich

Bývalí vězni komunismu, odbojáři i pozůstalí po nich, kteří nemají český důchod, by jako odškodnění za útrapy mohli získat jednorázový příspěvek. Návrh příslušného zákona už v úterý schválila Sněmovna, zatím však ještě chybí souhlas Senátu a prezidentův podpis.

Lidem, kteří působili v odboji a věznil je komunistický režim (a pozůstalým po nich), se v Česku se vyplácejí příplatky k důchodu, které se pravidelně zvyšují. Nárok na ně ale nemají lidé, kteří penzi v Česku nedostávají. Ať už pobírají důchod na Slovensku či jinde v cizině nebo ho nemají vůbec. To byl důvod, proč ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předložil parlamentu návrh nové úpravy, říká jeho mluvčí Jiří Sezemský:

"Řada občanů s českým občanstvím, kteří byli účastníky druhého nebo třetího odboje, nepobírá důchod od českého státu nebo od něj nepobírá důchod adekvátní. Jsme toho názoru, že lidé perzekvovaní totalitním režimem si tento přístup zaslouží."

Zatímco na místě pobytu nezáleží, nutnou podmínkou je české občanství. Kdo přesně by o příspěvek mohl požádat, velmi podrobně stanoví až zákon, který ještě musí projít Senátem. V zásadě však má jít o účastníky druhého a třetího odboje a pozůstalé po nich, říká Sezemský.

"Nárok by měli mít především ti, kteří jinak splňují podmínky příslušných předpisů, pouze nepobírají 'ten pravý' důchod. Příkladem může být žena, jejíž zemřelý manžel byl v padesátých letech vězněn, ale ona po něm nepobírá vdovský důchod proto, že jí na něj nárok nevznikl nebo již zanikl, ale ona se znovu neprovdala. Přitom sama svůj vlastní důchod pobírá. Dnes není k čemu přiznat příplatek jako opakující se dávku, ale právě jednorázová peněžní částka, která je součástí tohoto zákona, by tento problém vyřešila."

"Kromě toho se zvyšuje částka příplatku k důchodu pozůstalých po těch osobách, které zemřely vymezeným způsobem za druhého odboje," doplňuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.

"První skupina by měla obdržet jednorázově 72násobek měsíční částky, která by jim jinak náležela. Pozůstalým po zahynulých odbojářích se zvýší měsíční částka o několik tisíc korun. Týkat by se to mohlo v té první skupině zhruba 200 lidí, v té druhé skupině 4500 osob."

A kde lze o příspěvek požádat?

"Žádosti se budou podávat zpravidla u plátce důchodů, popřípadě na okresních správách sociálního zabezpečení, eventuelně v zahraničí na našich zastupitelských úřadech."

Kdy začne úprava platit, bude záležet na okamžiku jejího definitivního schválení, zdůrazňuje Jiří Sezemský. Nárok na příspěvek by pak ale měl být nepromlčitelný.

"Účinnost tohoto zákona je navrhována prvního dne třetího kalendářního měsíce, který bude následovat po vyhlášení zákona, takže závisí ještě samozřejmě na tom, kdy bude zákon schválen v Senátu a podepsán panem prezidentem. Doba, dokdy má být tato žádost podána, stanovena není."

Autor: Peter Gabaľ
klíčové slovo:
spustit audio