Příslušníci PTP si připomněli 50. výročí založení těchto útvarů

Téměř 170 příslušníků Pomocných technických praporů (PTP) a jejich hosté si 5. září na ministerstvu obrany připomněli zřízení těchto praporů před padesáti lety. "Naše zařazení do PTP pokládáme za zločin komunismu a cítíme povinnost říci mladým, aby komunistům již nikdy nedali možnost uplatňovat své sliby, jak se bude všem žít dobře," řekl v projevu předseda Svazu PTP Vladimír Lopaťuk.

Setkání pořádal Svaz Pomocných technických praporů - Vojenských táborů nucených prací, který sdružuje na 10.000 bývalých příslušníků těchto vojenských útvarů. Na shromáždění promluvili ministři obrany a spravedlnosti Vladimír Vetchý a Otakar Motejl a předsedkyně Senátu Libuše Benešová. Oběma ministrům Lopaťuk poděkoval za spolupráci se Svazem PTP.

Vetchý řekl, že historie PTP je součástí historie armády. "Mohu vás ujistit, že toto zneužití armády zůstane mementem něčeho, co se již nikdy nesmí stát," dodal. Ministr Motejl se bývalým příslušníkům těchto útvarů omluvil, že odškodnění jejich útrap státem trvalo tak dlouho a někteří se konečné satisfakce nedočkali. Vláda uložila příslušným institucím provést doúčtování jejich nároků. "Slibuji, že do konce roku 2000 se ministerstvo s těmito záležitostmi vypořádá," řekl Motejl.

Prvních osm zvláštních pracovních jednotek, nazvaných Pomocné technické prapory, bylo zřízeno 1. září 1950. Příslušníci těchto jednotek, na rozdíl od běžných vojáků, nikdy necvičili se zbraní v ruce, pouze rubali uhlí, pracovali na terénních úpravách nebo stavěli vojenské objekty. Do těchto útvarů byli umísťováni politicky nepohodlní lidé. Za čtyři roky jejich existence jimi prošlo více než 40.000 lidí. Pobyt u technických praporů zaplatilo svými životy na 400 mužů.

Bývalí příslušníci PTP se poprvé sešli v roce 1968 a na své další veřejné setkání museli čekat až do února 1990. Od té doby bývalí "černí baroni" uspořádali již čtyři sjezdy.