Příští vlna přinese do Prahy Petera Brooka

Foto: Příští vlna/Next Wave

Název festivalu Příští vlna/Next Wave předznamenává, že se jedná o nové tendence divadelního umění, o divadelní alternativu. V programu se ale pravidelně objevuje také hudba, literatura, tanec - vše, co s divadlem souvisí a může ho obohacovat. Informace o letošním ročníku připravil VF.

Příští vlna/Next Wave začínala jako malé setkání nezávislých a nezařazených divadelních podnikavců, poloamatérů, nadšenců. Program se rok od roku rozšiřuje, letošní - právě probíhající ročník je třináctý. Bude třináctka v tomto případě šťasným číslem? ptám se Vladimíra Hulce, kurátora festivalu.

"To se nikdy neví, ale doufejme, že bude nejenom šťastný, ale i pestrý a bohatý, protože tak velký program jsme nikdy ještě neměli."

Jaké jsou hlavní vrcholy letošního programu?

"Festival začíná 25. září a končí 10. října, čili je to hrozně dlouhý, to je ten největší vrchol, skoro bych řekl... První část až do 5. října se odehrává ve stanu Continuo na Střeleckém ostrově, tak jsme sami zvědavi, co to bude, a to si myslím, že bude první vrcholná záležitost, jejich nová premiéra. A pak samozřejmě v té další a pro mě základní části to je třídenní setkání divadelní alternativy 6.-8. října. No a úplné vyvrcholení pro diváky jistě bude nejnovější inscenace Petera Brooka Sizve Banzi je mrtev. To je jeho pařížský soubor Théâtre Bouffes du Nord."

Pár slov o Peteru Brookovi...

"To je největší možná i kulturní postava 20. století, jeden z největších režisérů moderního divadla, který je už oprvadu legendou, i když je stále ještě tvůrčí a činný. Prosadil se už v 60. letech, kdy přivedl do divadla moderní prvky, etnické prvky, vlastně globalizaci divadla. To konzervativní jádro úplně rozdupal a proměnil je, takže vlastně to, co přiváží, je jakási třesť jeho práce. Přiváží hru jihoafrického autora Athola Fugarda, je to takový jihoafrický Beckett, předpokládám, že tam by diváci, kteří přijdou, mohli vidět základy jeho práce.Tzn. práci s jinými etniky, propojení do evropského kontextu a obráceně evropský kontext do globálního."

Jak se vám ho podařilo získat k hostování?

"Opravdu to nebylo jednoduché, taky poprvé vzniká taková velká koprodukce s divadlem Archa a s festivalem Tvůrčí Afrika a právě šéfová tohoto festivalu už byla několik let s Brookem ve spojení a chtěla sem dovézt nějakou jeho práci, která by o té Africe nějakým způsobem vypovídala. Dali jsme se dohromady a po asi ročním úsilí se podařilo sem přivézt jeho nejnovější práci."

Jsou nějaké novinky z českého divadla, co tady loni nebylo?

"Opravdu se snažíme tohleto vždycky monitorovat a ukazovat návštěvníkům našeho festivalu. Pro mě je to například Howard Lotker a jeho aktivita Doma, zvláštní projekt, kdy hraje divadlo po bytech. To je naprosto nová vlna, jiný přístup k divadlu. Ale určitě jsou tam i další lidi, to co dělá Míra Bambušek v La Fabrice, všechny věci, kdy se ohlíží nad bolestnými body nedávné české historie, a to formou alternativního, syrového divadla, to by diváci rozhodně měli zaznamenat,"

říká Vladimír Hulec k programu letošního festivalu Příští vlna/Next Wave, který probíhá od 25. září do 10. října. Připomeňme, že příležitost vidět v Čechách inscenaci Petera Brooka bude mít česká veřejnost potřetí. Poprvé zde hostoval v roce 1964 a svojí inscenací ovlivnil české divadlo 60. let. Podruhé přijel po revoluci na pozvání Otomara Krejči a Divadla Za branou II.