Program vlády zaměřený na rasovou a etnickou rovnost

Britové společně s Iry a Španěly pomohou České republice vyrovnat se s přijetím směrnice Evropské unie o rovném zacházení s lidmi bez ohledu na jejich rasový či národnostní původ. Tak to alespoň předpokládá projekt, u jehož úterního oficiálního zahájení byl i Josef Kubeczka.

Projekt, financovaný Evropskou unií z fondu Phare, má pomoci prosadit západoevropské zkušenosti s politikou rasové a etnické rovnosti do života české společnosti. V rámci ročního projektu, který oficiálně zahájil vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab, budou experti hledat model, který zajistí, aby každý diskriminovaný člověk našel u státu oporu v občanskoprávním sporu o svá práva. Projekt se přitom nebude týkat jen Romů, u nichž jsou diskriminační problémy nejviditelnější. Experti budou jednat o tom, jak institucionálně zajistit vymahatelnost práva, zda posílit pravomoci ombudsmana či státního zastupitelství nebo zavést novou instituci. Podle

Jana Jařaba nedávno zavedený v Česku úřad ombudsmana k tomu nemá dostatečné kompetence. Nemá například žádnou působnost k soukromým společnostem. Přitom těmi, kdo se dopouštějí nějakého svévolného jednání, bývají podle něj častěji soukromé subjekty než státní. Ombudsman nemůže ani poskytovat právní zastoupení před soudem, což potřebují postižení podle Jana Jařaba nejvíce. Ale nejen to je podstatou projektu:

"Právní změny, k nímž dospějeme, samozřejmě ještě nebudou samy o sobě tím, co překoná tu dlouhodobou sociální marginalizaci Romů. Tam samozřejmě bude jenom jistý podíl naši účasti na řešení této problematiky, například v oblasti poskytování služeb státní správou a samosprávou na úrovni jednotlivých obcí. Tam budeme studovat, jak se toto děje ve Španělsku a ve Velké Británii. Tam by snad z toho mohly být nějaké bezprostřednější praktické důsledky. Jinak pochopitelně nelze od legislativy, která je ve své podstatě antidiskriminační, očekávat, že bude mít sama o sobě ten efekt, že pomůže k tzv. pozitivním právům, že odstraní hlubinné rozpory sociální, které samozřejmě i v té Británii nadále existují."

Rada velvyslanectví Velké Británie v České republice pan Denis Keefe také osvětlil, proč se právě Britové angažují v tomto antidiskriminačním projektu:

"Myslíme, že máme co říct i našim partnerům v Evropské unii i kandidátským zemím. Je to proto například, že nová evropská směrnice je založena právě na principech britského zákona."

V Británii existuje komise pro rasovou rovnost. Nerozhoduje o tom, zda dotyčný má či nemá pravdu, ale poskytuje těmto lidem právní pomoc.

Při zavádění nové směrnice Evropské unie pomohou Česku také Irové a Španělé, kteří se podle Jana Jařaba úspěšně vyrovnali s romskou problematikou.

Ještě dodám, že tzv. antidiskriminační směrnici přijala Evropská unie před rokem. Její členské, ale i kandidátské státy se s ní mají vyrovnat do poloviny roku 2003.