Projekt Česko na cestě se zamýšlí nad minulostí, současností i budoucností republiky

Foto: Public Domain

"Česko na cestě", tak se jmenuje projekt, který se má věnovat významným výročím v roce 2018. Spíše než o jejich prostý výčet, půjde o zamyšlení se nad otázkami historie i dneška. Projekt představilo ministerstvo zahraničních věcí už letos v dubnu.

Lubomír Zaorálek (Foto: ČT24)
V roce 2018 se očekává mnoho významných výročí. Tím nejzásadnějším bude stoleté jubileum vzniku samostatného Československa, ale není to zdaleka jediné "osmičkové výročí". Uplyne také 50 let od Pražského jara a 25 let od rozdělení Československa. V souvislosti s chystanými výročími proběhnou i debaty o významu těchto historických událostí, ale také o současnosti a budoucnosti České republiky. Právě proto chce ministerstvo a akademie věd podpořit práci několika badatelů, kteří připraví publikaci shrnující více možných pohledů na historické a společenské otázky. Ministr zahraniční Lubomír Zaorálek z ČSSD k tomu uvedl:

"K těmto výročím řekneme něco, na čem se slušné množství lidí dokáže sjednotit a říct si: tohle jsou principy, které stojí za to i do budoucna, tohle jsou věci, na kterých se shodneme, že je budeme prosazovat. To asi nemůže být úplně konkrétní, protože třeba na federalismus Evropy existují různé postoje a nejde to vyhrotit a jít do detailů. Jde ale říct, že jsou věci, za kterými jsme schopni stát, a stojí si je v případě takového velkého výročí připomenout."

Kdo jsme „my“ ?

Foto: Public Domain
Skupina je složená z historiků, filozofů, politologů nebo sociologů. Historička umění Milena Bartlová se podílí na práci těch, kteří se zabývají problémem identity, tedy i otázkou kdo jsme "my"? Otázkou, která hrála a stále hraje velkou roli a není lehké na ni odpovědět.

"Když vzpomínáme na stoleté výročí založení Československa, na padesáté výročí vzedmutí roku 1968, tak všichni, kdo si z těch dob ještě něco pamatují, vědí, že ta ´my´ byla různá. Není žádné jedno definované ´my´. Přinejmenším jsme byli Češi i Čechoslováci. Ta ´my´ byla definována nejrůznějšími okolnostmi doby."

Na projektu se podílí i socioložka Tereza Stöckelová, která připomněla jednu z myšlenek, se kterou před 100 lety vznikalo Československo:

"Masarykův étos, že vznikem Československa my nežádáme něco pro náš národ od světa, ale chceme se stát nějakou entitou, politickou jednotkou, která přispívá k demokratickému uspořádání a správě věcí tak to mi připadá jako silný moment, na který si myslím, že v souvislosti s tím výročím zapomínáme."

Kromě zmíněných se nad "Českem na cestě" zamyslí třeba i filozof Václav Bělohradský nebo historik Michal Pullmann. Zabývat se budou také technologickými i ekologickými proměnami okolního světa, migrací nebo bezpečnostními riziky.