Projekt Poslední adresa připomíná oběti komunistického režimu

Foto: archiv projektu Poslední adresa

Ulice Úvoz, Trojická, Krátkého nebo Eliášova - všude tam naposledy bydleli lidé, kteří se stali obětí komunistického režimu a domů se už nikdy nevrátili. Jejich osudy teď připomíná projekt Poslední adresa, který byl v Česku spuštěn 27.června, na Den památky obětí komunistického režimu.

Milada Horáková,  foto: Cassius Chaerea,  CC BY-SA 3.0
Před 67 lety byla v pankrácké věznici popravena Milada Horáková. Ve vykonstruovaném procesu byla obviněna z velezrady a odsouzena k trestu smrti. Byla jedinou českou ženou popravenou při politických procesech v 50. letech. Obětí komunistického režimu bylo mnohem více, některé z nich od úterka připomínají speciální tabulky s jejich jménem umístěné na jejich poslední adrese. Myšlenka Poslední adresy přišla z Ruska s tím, že cílem není připomínat statistiku, ale jednotlivé životy. Podrobnosti doplňuje koordinátorka projektu Michaela Stoilová z Ústavu pro studium totalitních režimů.

"Jedná se o poslední adresu lidí, kteří byli z politických důvodů zatčeni a na tuto adresu se už nikdy nevrátili. Buď byli popraveni, nebo jejich život skončil jiným způsobem v soukolí totalitního režimu."

Veleslav Wahl,  foto: ABS
Projekt zaštiťuje kromě ÚSTR organizace Gulag.cz, podporují jej Političtí vězni České republiky a pražská pobočka ruské nevládní organizace Memorial.cz.

Oběti dvou totalit z jednoho domu

První tabulka je umístěna na poslední adrese studenta právnické fakulty Veleslava Wahla, který byl zatčen v září 1949 a popraven 16. června 1950. Na stejném místě už najdeme také jeden z kamenů zmizelých, které připomínají oběti 2.světové války. Zdejší "stolperstein" byl položen na památku Josefa Růžičky, který zahynul v koncentračním táboře Mauthausen.

"Tuto adresu jsme vybrali shodou okolností. Zajímal nás osud Veleslava Wahla. To, že ve stejném domě žil Josef Růžička, který byl shodou okolností otcem Wahlovy manželky, také politické vězenkyně Taťány Růžičkové, je náhoda. My to ve svých materiálech akcentujeme, ale stále platí, že jak „stolpersteiny“ tak tabulky Poslední adresy mají vyzvednout zmařený lidský život v důsledku politického procesu. Souvislost, která tady je, je souvislostí přirozenou. Jaký bude její výklad, záleží na každém z nás."

Foto: ČT24
Oběti komunistického režimu si lidé v úterý připomněli na mnoha místech, třeba u pomníku na pražském Újezdu nebo přímo v areálu pankrácké vazební věznice.