Projev prezidenta České republiky Václava Havla zahájil výroční zasedání MMF a Světové banky v Praze

Václav Havel

V pražském Kongresovém centru v úterý slavnostně začala výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Účastníky přivítal úvodním projevem prezident České republiky Václav Havel. Dění v Kongresovém centru sledovala Renata Prátová:

Václav Havel
V emotivně laděném projevu na zahajovacím ceremoniálu prezident uvedl, že je pro Českou republiku a Prahu ctí hostit shromáždění tisíců lidí ze všech zemí a světadílů, včetně osob s dalekosáhlým vlivem. Naši planetu obepíná jediná globální civilizace, řekl prezident. V mnoha případech však mizí ohled na to, co bude po nás, jakož i ohled na zájmy vskutku obecné.

"A tak je možné, že v tomto světě, který disponuje nepředstavitelnou sumou vědomostí o sobě samém, v němž se závratnou rychlostí šíří necenzurované informace všeho druhu, kapitál, vlastnictví i kultura, a o němž lze sotva tvrdit, že není schopen odhadnout alternativy svého budoucího vývoje, se člověk chová začasté tak, jako by mělo všechno skončit s koncem jeho pobytu na této zemi. Vyčerpává neobnovitelné přírodní zdroje a narušuje zemské klima, odcizuje se sobě samému postupnou likvidací obhlédnutelných lidských společenství a vůbec lidských měřítek, toleruje kult hmotného zisku jako nejvyšší hodnoty, před níž musí všechno ustoupit, a před níž padá mnohdy na kolena i demokratická vůle. Téměř apaticky se smiřujeme s varovným faktem, že ačkoliv nás velmi rychle na Zemi přibývá, tvorba bohatství se povážlivě přestává krýt s tvorbou reálných a smysluplných hodnot."

Prezident Havel také prohlásil, že dnešní rozsáhlá chudoba je jedním z nejviditelnějších projevů naší rozporuplné civilizace, kterou tvoříme my všichni a proto jsme za její dobré i špatné stránky my všichni odpovědní. Chudobu nelze podle něj vnímat jako neštěstí jedněch a boj proti ní jako úkol druhých. Rovněž není pravda, že bohatší jsou na tom lépe díky tomu, že zvítězili nad světem a využili jeho zákonitostí, zatímco druzí naopak spoustu věcí nepochopili nebo prostě neumějí, řekl prezident Václav Havel.

V pondělí v rámci zasedání finančníků proběhly také panelové diskuse. Jedním z hlavních témat byl boj proti korupci a zneužívání státní moci. Účastníci diskuse konstatovali, že korupce a zneužívání státní moci narušuje důvěryhodnost vlád a státních úředníků, nepříznivě ovlivňuje hospodářský růst a investice. Bohužel se tyto jevy staly běžnou součástí života a lidé se na ně dívají jako na něco normálního, řekl odborník Světové banky na korupci Joe Hellman.

"Každý rok zaplatí firmy na úplatcích 1 - 6 procent ze svých příjmů. To číslo vypadá možná zanedbatelné, ale uvědomme si, že ve skutečnosti jde až o jednu třetinu jejich zisku. Korupce také snižuje příjmy státu a je často spojena s pašováním a organizovaným zločinem. Účinnému protikorupčnímu boji brání neochota politiků a neschopnost se při potírání korupce sjednotit."

V Kongresovém centru v pondělí proběhl i workshop věnovaný těžbě surovin a z toho vyplývajících rizik pro třetí svět. Jednání upozornilo na problém odčerpávání zásob z chudé jižní polokoule bez kýženého rozvoje tamních ekonomik. Efektivností rozvoje se v této souvislosti zabývá i zpráva Světové banky, která považuje za znepokojivý fakt, že za 10 let vzrostl počet chudých o 100 miliónů, jedna miliarda lidí je negramotných, 2,5 miliónu podlehlo infekcím z nekvalitní pitné vody a téměř 2 milióny lidí zahubily průmyslové zplodiny.

Těžbě surovin se věnovali i odpůrci globalizace, ekologické sdružení Přátelé země. Jeho zástupci po Světové bance požadovali ukončit financování projektů těžby fosilních paliv a nerostných surovin. Spotřeba těchto surovin podle ekologů zvyšuje emise oxidu uhličitého v atmosféře a zapříčiňuje globální klimatické změny. Přátelé Země prosazují reformu energetických programů Světové banky, které podle nich vedou i k porušování lidských práv v rozvojových zemích.

Autor: Renata Prátová
spustit audio