Prováděl NBÚ prověrky "od stolu"?

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) podle svého bývalého pracovníka údajně zanedbal bezpečnostní prověrky u desítek firem. Úřad se podle něj nezajímal při prověrkách o to, zda sídla firem jsou dostatečně zajištěna proti zneužití utajovaných informací. Jak uvedla Česká televize, která pro tato tvrzení získala určité dokumenty, podezření prověřuje policie a vyšetřování by mělo v nejbližší době skončit. Situací se bude zabývat i nově zřízená poslanecká komise.

Bývalý ředitel Národního bezpečnostního úřadu Jan Mareš přiznal několik svých chyb. Mezi ně počítá přijetí vánočního dárku od skupiny lidí kolem obviněného konkurzního soudce Jiřího Berky nebo to, že se dlouho zastával svého někdejšího podřízeného Vladimíra Šiši, který byl nedávno obviněn, že bral od Berkovy skupiny úplatky. Podle ministra vnitra Františka Bublana tím ale Mareš chod úřadu nijak výrazně neohrozil: "Já bych rozlišil funkci nebo působení ředitele služby a funkci a působení toho úřadu jako takového. Ředitel NBÚ nedělá prověrky, on řídí ten úřad. Prověrky dělají zaměstnanci, tam je určitý systém nastaven. Já myslím, že ten systém funguje celkem dobře, je kontrolován z Bruselu, tak že tam asi problémy nebudou."

Jan Mareš si nemyslí, že by jeho někdejší podřízený Vladimír Šiša mohl ohrozit bezpečnostní prověrky prováděné úřadem. Potvrdil, že jsou několikastupňově kontrolovány. Stejně tak soudí, že ani aféra kolem jeho odstoupení nemohla důvěru v úřad znevážit. "Já jsem přesvědčen, a teď hovořím jako právník, že ne. Samozřejmě v mediálním světě může toto zpochybnění být, ale já si myslím, že mezi právníky je jasné, že úřad je správní úřad, to znamená musí rozhodovat nikoliv na základě domněnek, ale na základě důkazů. Ty důkazy musí být písemné. A bez toho, aniž by byly založeny písemné důkazy ve spisu pro to nebo pro ono, nemůže rozhodnout."

Ministr vnitra František Bublan
Jan Mareš doufá, že po jeho odchodu bude NBÚ dobře fungovat dál. Místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer ale soudí, že jedna rezignace k obnovení důvěry rozhodně nestačí: "Podle mne změna pouze jednoho člověka nevyřeší problém, pokud existuje. Naším úkolem teď je potvrdit nebo vyvrátit pochybnosti o tom, že některé bezpečnostní prověrky neproběhly tak, jak měly."

Někteří politici dokonce navrhují, aby vznikla úplně nová instituce, která by s dosavadním úřadem neměla nic společného. Ministr Bublan si nemyslí, že je to nutné: "Ne, to určitě ne, že by se to stavělo na zelené louce. To nikoliv. Je potřeba vyměnit management, aby to bylo řízeno jinými lidmi, ale jinak si myslím, že ten systém, ten proces prověrek asi nemá žádnou velkou chybu. Nikdy se tam nic nenalezlo. Pokud by ale došlo k nějakému špatnému vyhodnocení, tak od toho je samozřejmě soud, aby potom to zhodnocení třeba vyhodnotil jinak."

Podle poslance Langra má odpovědnost za obnovení důvěry k tomuto úřadu i vláda, která by měla zajistit, aby se už podobná situace neopakovala: "Tu odpovědnost má nepochybně předseda vlády, kterému je ředitel odpovědný. A já doufám, že to nebude další 'trafika' pro vysloužilého sociálního demokrata typu pan Tvrdík do ČSA a podobně."