Průkopníci motorismu v románu Dědeček automobil

0:00
/
0:00

Prostřednictvím knih se tentokrát vracíme do romantických časů průkopníků motorismu. Z knihovních regálů vybíráme román pro mládež Dědeček automobil, který poprvé vyšel v roce 1955.

Adolf Branald
Už dva roky na to se v kinech objevila jeho filmová podoba. I díky filmu Aldréda Radoka se tento román stal jedním z nejznámějších děl jinak velmi plodného autora Adolfa Branalda.

Adolf Branald zahájil svoji samostatnou literární dráhu v roce 1947 (po předválečné tvorbě divadelních her společně se svým otcem) románem z divadelního prostředí Stříbrná paruka. Už zde se projevily dva příznačné rysy jeho tvorby: láska hrdinů k povolání, které chápou jako životní poslání, a snaha vystihnout specifickou atmosféru konkrétního pracovního prostředí či dobové situace. Na základě autentických dokumentů rozvíjí uměleckou fikci. Totéž uplatnil i v knihách pro děti, nejdůsledněji v pásmu oživujícím dobu prvních motoristických nadšenců Dědeček automobil. V roce 1961 autor o románu řekl:

"Víte, já mám to štěstí, že jsem dost prožil. Já měl asi dvacet povolání a jedno bylo zajímavější, než druhé. A z každého toho povolání jsem se snažil později jako spisovatel přinést nějakou knížku. Například Stříbrná paruka, Severní nádraží nebo Lazaretní vlak. Nebo třeba Dědeček automobil. Já jsem kdysi prodával autoolej. Jako agent jsem měl malou aerovku a jezdil jsem po vlastech českých, po autodílnách a benzínových pumpách a nabízel jsem autoolej značky Speedwel. V této funkci jsem poznal opět nové lidi, vůni závodišť, dostal jsem se na Zlatou přilbu pardubickou, kde jsem závodníkům nabízel olej naší značky. S těmi závodníky jsem potom sedával po závodech, pil jsem z vítězného poháru, slýchával jejich zkazky. A to se mi velmi hodilo potom, když jsem se rozhodl napsat knížku, kde bych našim mladým řekl něco o tom, jak jejich tátové a jejich dědečkové postavili první český motocykl a první český automobil."

V ukázce z četby románu v podání Borise Rösnera autor popisuje, jak Václav Laurin a Václav Klement zdokonalili první motorem poháněná kola, motocyklety a vydávají se svými kolegy do mezinárodního klání. Četbu z románu Adolfa Branalda Dědeček automobil po roce 2000 připravilo vydavatelství Audiostory.

Pořad Radia Praha Literární naslouchátko můžete poslouchat v sobotu 17:30 středoevropského času a následující den v 1:30 a 8:30. V ostatních vysílacích časech uslyšíte český publicistický pořad. Příště, tedy za čtyři týdny, vám se budeme věnovat dílu básníka, prozaika a dramatika Františka Hrubína.