Prezident k 28. říjnu udělil dvacet osm státních vyznamenání

Foto: ČTK

Ani letos se 28. říjen neobešel bez státních vyznamenání. Při příležitosti státního svátku jich prezident Václav Klaus udělil dvacet osm. Mezi vyznamenanými jsou vojáci, bývalí političtí vězni, umělci, vědci, vynálezci i úspěšní podnikatelé nebo sportovci. A slavnostní setkání k 90. výročí vzniku samostatného Československa provázelo i několik novinek. Slovo má Milena Štráfeldová:

Prezident Václav Klaus při projevu ve Vladislavském sále,  foto: ČTK
Husitský chorál Ktož sú Boží bojovníci zazněl při přehlídce historických praporů, které do Vladislavského sálu Pražského hradu přinesli příslušníci Čestné stráže. Tradiční fanfáry z předehry ke Smetanově Libuši pak doprovázely prezidenta Václava Klause.

Václav Klaus vyznamenal plk. v. v. Jiřího Zenáhlíka,  foto: ČTK
Prezident ve svém projevu připomněl vznik samostatného československého státu v r. 1918, ale i mnohem starší kořeny české státnosti. Uvedl, že máme v povaze velké okamžiky svých dějin spíše ironizovat. Jedním z pojmů, které však nemáme právo zlehčovat, je vlast:

"Význam pojmu vlast, jenž byl podobně jako mnoho jiných tolikrát zneužíván a vyprazdňován, si člověk uvědomí nejsilněji, když je mu odepřen. Mohou o tom vyprávět celé generace našich emigrantů, kteří uprchli před nacismem či komunismem a kteří museli zapouštět nové kořeny v jiných kulturách, v jiných společenstvích, v jiných tradicích. I když se v novém prostředí nakonec zabydleli a nalezli v něm druhý domov, na svou vlast zapomenout neuměli a nechtěli."

Arcibiskub Jan Graubner získal Řád Tomáše Garrigua Masaryka,  foto: ČTK
Václav Klaus se i tentokrát zamyslel nad naší státní suverenitou a vyjádřil obavy, že její značnou část dobrovolně předáváme Evropské unii. I naši spojenci mají podle něj své vlastní státní a národní zájmy, neměli bychom si proto dělat přehnané iluze o jejich altruismu. Prezident současně zdůraznil, že naše země zažívá mimořádně příznivé období:

"Máme to štěstí, že v ní můžeme žít v době, kdy se nám v zásadě daří, kdy naše životní úroveň a možnosti svobodného rozhodování jsou takové, jaké nikdy předtím v celých jejích tisíciletých dějinách nebyly. Žijeme rovněž ve vzácné době, kdy nám nehrozí žádné bezprostřední vnější ohrožení. Tím více však platí, že jediným reálným nebezpečím si v takové době můžeme být my sami."

Vyznamenaný Jan Pačes,  foto: ČTK
Po projevu prezident předal téměř tři desítky státních vyznamenání. Získal je například hrdina 2. světové války a pozdější politický vězeň Jiří Zenáhlík nebo současní příslušníci českých vojenských jednotek v Afghánistánu. Mezi novými nositeli jsou účastníci protinacistického i protikomunistického odboje Jakub Blacký, Josef Lesák nebo Bohuslav Bubník, ale i biskup Jan Graubner. Medaile za zásluhy obdrželi například spisovatel Adolf Branald (in memoriam), sopranistka Gabriela Beňačková, předseda Akademie věd Václav Pačes nebo bývalý fotbalový reprezentant Antonín Panenka. Jedním z vyznamenaných je i mezinárodně uznávaný historik Karel Kaplan, který prožil řadu let v exilu. Ke své vědecké práci již dříve Radiu Praha řekl:

"Já pořád jsem a zůstanu historikem, který píše pro svou vlast nebo pro lidi doma. Proto taky považuji za svoje nejvyšší vyznamenání, když to čtou lidi doma. Myslím, že tady to má taky největší význam. To je jedna z cest, jak se vyrovnávat s minulostí. Abyste se s ní mohl vyrovnat, potřebujete ji alespoň trochu poznat."