Exministr Jaroslav Šedivý dostal Řád Čestné legie

Jaroslav Šedivý
0:00
/
0:00

Historik, diplomat, ale také politický vězeň, disident a myč oken - tím vším prošel v posledních desetiletích bývalý ministr zahraničních věcí v Tošovského vládě Jaroslav Šedivý. Během uplynulých čtrnácti dnů dostal hned dvě významná ocenění. 28. října mu prezident republiky udělil medaili Za zásluhy a od tohoto úterý je i nositelem jednoho z nejvyšších francouzských státních vyznamenání, Řádu Čestné legie. Milena Štráfeldová má podrobnosti:

Na životopise Jaroslava Šedivého by se daly dobře demonstrovat české dějiny posledního půlstoletí. Absolvent Univerzity Karlovy z roku 1952 a dlouholetý pracovník pražského Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii byl v roce 1970 z politických důvodů uvězněn a od roku 1972 se celých sedmnáct let musel živit jako myč oken.

"Já jsem začínal někde na Vinohradech, potom jsem pokračoval na Novodvorské a posledních deset let jsem dělal na Proseku. A tam to bylo moc pěkné, protože za těch deset let mne tam lidé přece jen už znali. Takže bylo krásné, když jsem ráno šel v montérkách s kýblem a lidé mne potkávali a říkali: dobrý den, pane doktore. Jakpak se vede, pane doktore?"

zavzpomínal v jednom z nedávných rozhovorů Jaroslav Šedivý na období před listopadem 1989. Podobný osud měla řada dalších disidentů. A podobně jako oni i Jaroslav Šedivý v té době napsal a pod cizím jménem publikoval historické práce: "Pokořenou revoluci" o historii děkabristů v Rusku a studii "Metternich kontra Napoleon". Po listopadu mu, už pod jeho vlastním jménem, vyšla kniha "Černínský palác v roce nula" o počátcích nové české zahraniční politiky. V ní už mohl zaznamenat i svou vlastní účast v diplomacii. V roce 1989 se stal poradcem prvního polistopadového ministra zahraničních věcí Jiřího Dientsbiera a vystřídal i několik diplomatických postů. Ty shrnul ředitel kanceláře prezidenta republiky Jiří Weigl, když Jaroslavu Šedivému při příležitosti státního svátku 28. října udělil Václav Klaus státní vyznamenání:

"Působil jako náš velvyslanec ve Francii, při NATO, v Belgii a ve Švýcarsku a krátce zastával i funkci ministra zahraničí České republiky."

Jaroslav Šedivý měl velký podíl na odsunu sovětských vojsk z československého území i na tom, že se Česká republika stala členem Severoatlantické aliance. Jako ocenění jeho diplomatických aktivit mu byl toto úterý na francouzském velvyslanectví v Praze předán Řád Čestné legie:

"Jaroslave Šedivý, za Vaši práci na poli diplomacie a za podíl na rozvoji česko - francouzských styků Vám předávám insignie Řádu Čestné legie. - potlesk"

A čemu se Jaroslav Šedivý, který tuto sobotu oslaví šestasedmdesáté narozeniny, chce věnovat v nejbližší době? Radiu Praha řekl:

"Jako penzista bych měl odpočívat, ale já nemám téměř čas. Jednak jsem zván na různé přednášky, jednak přednáším na dvou školách, mezi jiným na Diplomatické akademii, a měl bych si připravovat knížku. Právě těch patnáct letí, která jsem strávil s naší zahraniční politikou, musím ze sebe dostat a hodit na papír. Jestli tento svůj cíl splním, tak to bude určitě zajímavé čtení."