Průzkum: Češi jsou se svým životem stále spokojeni, optimismus ale klesá

Ilustrační foto: Adam Nieścioruk, Unsplash / CC0

I přes omezení nařízená kvůli epidemii koronaviru je většina Čechů stále spokojena se svým životem. Jejich optimismus ale klesá. Ukázaly to údaje z průzkumu společnosti Centra pro výzkum veřejného mínění, který probíhal od května do prosince loňského roku.

Z průzkumu vyplynulo, že mezi lidmi i přes koronavirovou krizi výrazně převažovala spokojenost nad nespokojeností. Nadprůměrně hodnotilo celkovou spokojenost se svým životem zhruba 80 procent z více než tisícovky dotázaných. Oproti předchozím výzkumům ale celková míra spokojenosti se životem klesla.

"Po půl roce se ukázalo, že spokojenost se životem celkově i s jeho dílčími aspekty v porovnání s květnem a červnem poklesla. Určitě se dá předpokládat, že by tam mohla být souvislost právě s koronavirovou situací," uvedla socioložka Radka Hanzlová z CVVM.

Dotázaní hodnotili míru spokojenosti v osmi různých aspektech osobního života. "Zjistili jsme, že spokojenost nejvíce poklesla s duchovním a náboženským životem a následně s pocitem bezpečí. Nejméně naopak poklesla s osobními vztahy a vlastním zdravím," dodala Radka Hanzlová.

Nejvyšší míru celkové spokojenosti vyjádřili v průzkumu senioři nad 65 let a dále lidé ve věkové kategorii 35 až 44 let. Naopak nejnižší míra spokojenosti byla zjištěna u lidí v nejmladší věkové kategorii 18 až 24 let.

Z průzkumu také vyplynulo, že čím vyšší mají lidé nejvyšší dosažené vzdělaní, tím více jsou celkově spokojeni se svým životem. "S rostoucím vzděláním se zvyšuje spokojenost se všemi sledovanými aspekty vyjma spokojenosti se společenstvím, kde žijí," doplnila Hanzlová.

Lidé neztrácejí naději

Foto: Michaela Danelová,  archiv ČRo

Z jiného průzkumu - společnosti Median pro Český rozhlas - vyplývá, že lidé v Česku neztrácejí naději. Podle tří čtvrtin respondentů byl rok 2020 kvůli koronavirové pandemii horší, než očekávali. Většina lidí nicméně doufá, že letošní rok už bude lepší.

„Byl to těžký rok. Řada lidí ho hodnotí jako výrazně horší, než měl být podle jejich očekávání. Ale neztrácíme víru a do budoucnosti se díváme docela s optimismem. 66 procent lidí vyhlíží optimisticky," řekl Českému rozhlasu Přemysl Čech ze společnosti Median.

Zhoršení podle něj očekává více než čtvrtina dotázaných, konkrétně 28 procent. Nejčastěji se bojí, že přijdou o práci, a mají větší obavy z onemocnění covid-19.

Optimističtější jsou ženy oproti mužům a lidé s pravicovou orientací. "Jsou to především lidé s vysokoškolským vzděláním a docela také lidé z menších měst," doplnil Čech.