Pstruzi „ujíždí“ na pervitinu

Pstruzi, kteří delší dobu žijí ve vodě kontaminované pervitinem, se stanou na droze závislí.

Pstruzi, kteří delší dobu žijí ve vodě kontaminované pervitinem, se stanou na droze závislí. Po jejich přemístění do jiného prostředí se na nich projevují abstinenční příznaky.

Výzkum se zaměřil na to, jak psychoaktivní látky, jako například antidepresiva nebo analgetika, působí na živočichy.

Chemikálie se dostávají do řek a rybníků z odpadních vod. Vědci zjistili, že pstruzi, na které působil metamfetamin, začali vyhledávat jeho zdroj a snížili svoji pohybovou aktivitu.

Pavel Horký a Silvie Skaličková v laboratoři | Foto: Ivana Chatrná,  Český rozhlas

"S přítomností psychoaktivních látek ve vodním prostředí může souviset i ztráta zájmu o příjem potravy nebo utlumení únikových reakcí před predátory," uvedl vedoucí výzkumu Pavel Horký z Katedry zoologie a rybářství České zemědělské univerzity.

Pstruzi měli v těle až jedenáct psychoaktivních látek

Vědci své poznatky publikovali v odborném časopisu Journal of Experimental Biology za podpory Grantové agentury České republiky. Zjistili mimo jiné, že látky obsažené v pervitinu ovlivňují u pstruhů nervovou soustavu podobně jako u lidí.

Pstruzi žijící v tocích, kam ústí čistírny odpadních vod, měli v těle jedenáct psychoaktivních látek včetně antidepresiv.

Experiment spočíval ve využití ryb žijících přímo ve sledovaném toku. Část pstruhů byla odlovena, označena a okamžitě přesazena do lokality ovlivněné výtokem z čističky. Následně byl ve zvolených časových odstupech potřebný počet ryb analyzován.

Pervitin je v Česku oblíbenou drogou, což doložila jeho přítomnost v monitorovaných lokalitách.