Ptákem roku 2009 je skorec vodní

Foto: Thomas Kraft, CC BY 2.5 Generic
0:00
/
0:00

Akci Pták roku vyhlašuje Česká společnost ornitologická už od roku 1992, jejím cílem mimo jiné je upozornit veřejnost na zajímavé ptačí druhy a zvýšit zájem o ptactvo a přírodu. Ptákem roku tak už byl vyhlášen třeba racek chechtavý, poštolka obecná nebo vrabec domácí. Letos padla volba na skorce vodního.

Skorec vodní,  foto: Thomas Kraft,  CC BY 2.5 Generic
Zahlédnout nebo uslyšet ptáka roku 2009 není až tak běžné, skorec nezpívá nijak výrazně a navíc není v Česku zrovna nejrozšířenějším druhem.

"Poslední kvalifikovaný odhad z posledního mapování hnízdního rozšíření ptáků, které probíhalo mezi lety 2001-2003 se pohybuje mezi tisícem až dvěma tisíci hnízdních párů,"říká Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické. Doplňuje jej předseda společnosti Pavel Vašák.

"Skorec vodní byl našim předkům velice dobře známý jako tzv. vodní kos. Změny toků, které proběhly v uplynulých desetiletích byly natolik dramatické, že skorci se s nimi museli vyrovnávat. Je to pták, který je na programu ohrožených druhů. Je to hnědý pták velikosti kosa, má bílou náprsenku. Pobíhá po březích vod a je velice nápadný tím, že se potopí pod vodu, tak chvíli pobíhá, sbírá potravu a pak se o i několik metrů dále vynoří."

Právě schopnost potápět se je mezi pěvci ojedinělá. Skorec vyhledává zvláště rychletekoucí vody především ve středních a vyšších polohách - tedy např. na Berounsku, Českomoravské vrchovině nebo v Moravském krasu. V období, kdy nehnízdí, jej můžeme spatřit třeba i na Vltavě nebo dolním toku Sázavy. Lukáš Viktora říká, že potkat se s letošním ptákem roku můžeme i v hlavním městě:

"Pravidelně se vyskytuje na takových menších tocích s menším spádem a kamenitým dnem typu např. Radotínského potoka, výskyty, dokonce snad i hnízdní, jsou zaznamenány i na území Divoké Šárky. Jediné pravidelné hnízdiště a zimoviště na území Prahy je právě na Radotínském potoce."

Skorce ohrožuje především ničení prostředí, kde by mohl hnízdit. S oblibou vyhledává skály ale i stavby okolo řek či potoků, budováním zavlažovacích systémů či elektráren a napřimováním toků místa vhodná pro skorce mizí, pomoci jim lidé můžou třeba stavbou polobudek. Počty letošního Ptáka roku také ovlivňuje znečišťování vody a na něj navazující ubývání vhodné potravy.

Součástí kampaně Pták roku je vydání brožurky, přibližující život skorce vodního a možnosti jeho ochrany nebo dotazník zaměřený na sledování počtů tohoto opeřence.