Radnicko - světový paleobotanický unikát

Milan Libertín, foto: autor
0:00
/
0:00

Existuje prý pouze jediné místo na světě, kde mohou vědci zkoumat 300 miliónů let starý tropický les. Pouze tady si mohou udělat představu, jak takový les z konce prvohor vlastně vypadal. Tou lokalitou je Radnicko na Plzeňsku. Její vědecký význam dokládá Milan Libertín, paleontolog z Národního muzea v Praze, člen týmu odborníků, kteří v lokalitě provádějí výzkumy.

Milan Libertín,  foto: autor
"Hlavně tam máme na místě zachovalé celé rostlinné společenství tropického karbonského pralesa. To společenství je unikátní tím, že bylo pohřbeno při sopečném výbuchu. Znamená to, že dnes můžeme zdokumentovat prakticky celé to společenství tak, jak tam bylo v té době před 300 milióny let."

Když hovoří o Radnicku, vyhýbá se Milan Libertín jako vědec mediálně přitažlivým superlativům. Přesto světová unikátnost lokality z jeho slov vyplyne jaksi automaticky.

"Ve světě existují samozřejmě také lokality, kde je rostlinné společenství pohřbené sopečným výbuchem. Většinou jde ale o mladší společenství, nebo na tom místě není možné provést paleoekologický výzkum, nebo tam nejsou zachovány fosílie. Známá je například lokalita, na které dnes leží město Chemnitz v Německu, nebo lokality z Argentiny a Španělska. Ty jsou ale mnohem mladší. Pocházejí většinou až z druhohor, z doby před 200 milióny let."

Když se řekne 300 miliónů let starý tropický prales, pomyslíme si jako laici, že je to hodně daleko v minulosti. Ale jak daleko? Pokusme se o srovnání s nějakou populární érou. Tou je dnes bezesporu období, kdy žili na zemi dinosauři. Jak připomíná Milan Libertín, zkamenělý tropický prales, který se nachází u nás v západních Čechách, rostl v době, kdy do příchodu prvních dinosaurů na této planetě ještě zbývalo více než 70 miliónů let.

"Ten náš tropický prales pochází vlastně ze svrchního paleozoika (prvohor), ve kterém se obecně vyskytovaly na našem území tropické pralesy. Je to vlastně završení prvohor. Dinosauři ale žili až v druhohorách. To je následující etapa, zhruba začíná před 230 milióny let periodou trias, kdy se na začátku objevují první dinosauři."

Kdybychom se dívali zpovzdálí na zeměkouli v době, kdy tady u nás rostl tropický prales, nebyla by nám nic platná znalost obrysů současných kontinentů. Tehdy ještě existoval jediný superkontinent obklopený oceánem. A území dnešních Čech urazilo za těch 300 miliónů let pěknou vzdálenost.

"Nacházeli jsme se tehdy o něco jižněji od rovníku, téměř na rovníku."

Foto: Archiv ČRo7
Vraťme se ale zpět do novověku. Tropický prales na Radnicku nebyl objeven včera nebo před pár lety. O této světové lokalitě se ví už od začátku 19. století. Dokonce se tato lokalita zasloužila o vznik paleobotaniky coby vědního oboru. Milan Libertín vysvětluje, Radnicko patřilo hraběti Kašparu Šternberkovi. Ten tam měl uhelné doly. Zvídavému Šternberkovi neunikly zkamenělé rostlinné fosílie, které se čas od času nacházely při těžbě. Badatelsky jim propadl.

"Vzhledem k tomu, že pro pojmenování fosilií použil linnéovskou klasifikaci, to znamená klasifikaci, která je dnes běžně používaná pro živočichy a rostliny, tak datum vydání jeho díla Flora der Vorwelt bylo vzato za datum vzniku oboru paleobotanika."

Dnes samozřejmě využívají vědci při průzkumu tropického pralesa techniku, technologie a postupy, o kterých se hraběti Šternberkovi nemohlo ani zdát. Proto jsou také jejich poznatky o tom, jak ten prales vypadal a jak "žil" daleko přesnější. A dá se na Radlicku objevit ještě něco senzačního? "Velká překvapení mohou přijít každý den,"říká Milan Libertín.