Rakousko hrozí kvůli Temelínu zablokováním vstupu Česka do EU

Temelín

Rakousko hrozí, že jihočeská jaderná elektrárna Temelín bude překážkou vstupu České republiky do Evropské unie. Českým politikům se kategorická stanoviska rakouských představitelů značně nelíbí. Poslední vývoj situace sledoval Josef Kubeczka.

K tradičně odmítavým stanoviskům korutanského hejtmana Jörga Heidera a zástupců Horních Rakous vůči Temelínu se v úterý razantně připojil i spolkový kancléř Wolfgang Schüssel. Poprvé oficiálně prohlásil, že pokud nebudou splněny v jaderné elektrárně přísné bezpečnostní a ekologické standardy, Rakousko zablokuje při jednáních o rozšíření Evropské unie kapitolu energetika. Ministr životního prostředí Wilhelm Morterer k tomu připojil, že otázka Temelína není jen problém bezpečnosti, ale i vylepšení právních standardů v Česku. Takový postoj rakouké vlády vyvolal ostrý nesouhlas mezi českými politiky. Předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus neváhal použít slovo skandál:

"A jestli se Rakousko bouřilo vůči tomu, jak s ním zacházela Evropská unie v lednu letošního roku, tak já se začnu bouřit vůči Rakousku právě v této chvíli."

Václav Klaus dodal, že postup České republiky ohledně Temelína je naprosto standardní a vyzval Rakousko, aby od pokusu spojovat jadernou elektrárnu se vstupem Česka do Evropské unie upustilo. Prezident Václav Havel označil stanovisko rakouské vlády k Temelínu za krátké spojení:

"Evropská unie přece nemá žádnou smlouvu, že nesmí budovat jaderné elektrárny. Naopak, většina zemí Evropské unie má jadernou energetiku. A že v případě nějaké konkrétní elektrárny jsou nějaké obavy, no tak to je věc projednávání těch obav, těch konkrétních námitek, která, mě se zdá, by neměla být spojována s rozšiřováním Evropské unie."

Prezident Havel přesto vyhoví přání svého rakouského protějšku Thomase Klestila, který ho požádal o rozhovor na téma Temelín. České ministerstvo zahraničí zatím nechce vyjádření rakouské vlády oficiálně komentovat. Ministr Jan Kavan nicméně prohlásil, že z této hrozby strach nemá:

"Zásadní problém mezi spojováním bezpečnostní ekologických standardů jaderné elektrárny Temelín a našeho vstupu do Evropské unie nevidím."

Nevidí je ani hlavní český vyjednávač vstupu do Evropské unie Pavel Telička, který nepředpokládá, že by kvůli Temelínu měl být vstup zkomplikován. Podle něj je přímo v zájmu Česka, aby Temelín standardy běžné v zemích Evropské unie splňoval. Navíc žádný orgán ani Státní úřad pro jadernou bezpečnost tyto standardy nezpochybnil. Ministr Kavan také upozornil, že i přes požadavek Rakouska nejsou bezpečnostní kritéria jaderných elektráren součástí evropského práva.