Rakousko podává proti Temelínu žalobu

Rakouské spolkové země Horní Rakousy, Dolní Rakousy a Salcbursko podají v souvislosti s českou jadernou elektrárnou Temelín takzvanou určovací žalobu a podělí se spolu o její náklady. Ve Vídni to oznámil hornorakouský hejtman Josef Pühringer. Žaloba má být po poradě s právníky podána jednak u Evropského soudního dvora a jednak u "českých soudů". Náklady těchto řízení jsou odhadovány na "maximálně" pět miliónů šilinků. Cílem této žaloby má být určení "hodnoty sporu v možném budoucím řízení o náhradu škody" způsobené provozem Temelína