Řepky olejné bude mnoho, škoda dopadne na zemědělce

Řepka olejná

Biopaliva jsou jedním ze způsobů, jimiž chce Česká republika i Evropská unie řešit přílišnou závislost na ropě a množství skleníkových plynů v ovzduší. Přimícháváním biolihu nebo methylesteru do benzínu a nafty by se měla snížit spotřeba ropných pohonných látek. Zákon, který měl postupně množství těchto látek zvyšovat i v českém benzínu, ovšem prezident republiky minulý týden vetoval a sněmovna už ho ve svém funkčním období nestihne přehlasovat. Největší bezprostřední problém s tím budou mít zemědělci, kteří s předstihem oseli větší plochy řepkou olejnou.

Prezident vetoval novelu zákona o ochraně ovzduší, jejímž cílem bylo zvýšit objem biosložky u motorových benzínů na 4,1 % a u nafty na 6 %. Podle ministerstva to měl být další krůček v postupném zvyšování. Václav Klaus své veto zdůvodnil pochybnostmi, zda biopaliva povedou ke kýženým cílům. Obává se i vedlejších efektů jako je likvidace lesů a jejich přeměna na plantáže, zvýšení cen potravin, škody na zvěři a pochybuje i o vlivu biopaliv na zdraví člověka.

Prezidentovo rozhodnutí zhatilo ekonomické rozvahy českých zemědělců. Podle Agrární komory je nyní ohroženo uplatnění produkce z téměř 70.000 hektarů půdy, což odpovídá třem procentům osevních ploch v republice. Novela zákona prošla hladce parlamentem, navíc byla v souladu s evropskými tendencemi zvýšit podíl biopaliv až na 10 procent do roku 2020, vysvětlil prezident Agrární komory Jan Veleba:

Jan Veleba
"Zemědělci zprátka předpokládali, že bude přijat. Zemědělství není odvětví, kde ráno zaděláte na rohlíky a za pár hodin je upečeno. Tam se seje na podzim, případně zjara, takže oni s tím počítali, zaseli příslušné navýšení obilí, cukrové řepy ale hlavně ozimé řepky, no a teď jsou v situaci, kdy je to v zemi a pan prezident zákon vetoval a pravděpodobně to bude signál pro trh, který sníží cenu řepky."

Prezidentův tajemník Ladislav Jakl ale pro Českou televizi uvedl, že Václav Klaus při svém rozhodnutí bral ohled i na zemědělce:

"Každý český poctivý zemědělec a poctivý sedlák musí potvrdit, že mu krvácí srdce, když místo normálních, dobrých plodin, když místo chleba musí na svých polích pěstovat ten žlutý, odporný benzín. A že by strašně rád dělal něco jiného..."

Řepka olejná
Podle Veleby se ale technické plodiny sely na nevyužívaných plochách, kde by se obilí stejně nepěstovalo, protože bohužel není ziskové.

"Pohled zemědělců je ten, že nemají co sít. V současné době bohužel zemědělci mají velmi málo komodit, na kterých vydělávají. Snad jediná je zmíněná řepka. Obilí je velmi prodělečné."

Podle Veleby je v okolních státech vyšší podíl biosložky v palivech než v České republice.

Václav Klaus poukazuje i na studii, která zpochybnila přínos biopaliv. Je to ale jen jedna ze čtyř, které si Evropská komise zadala. Hotovy jsou dvě, vyhodnocovat se budou společně na konci letošního roku, říká mluvčí Evropské komise v České republice Martin Stašek. A pokračuje:

"Pokud by se prokázalo, že vliv biopaliv nebo jejich zvýšeného využívání je nepříznivý nebo jiný, než se očekávalo, tak samozřejmě budou změněny právní předpisy, aby se taková situace odvrátila."

Kritikové hovoří o tom, že řepky olejné je letos v české krajině neúnosně mnoho. Veleba odhaduje, že to způsobuje její sytě žlutá barva. Podle Veleby jsou to ale mýty, pěstuje se prý jen na 13 procentech osevní plochy. Osévat se navíc může na stejném místě jen jednou za čtyři roky a dokáže zlepšovat kvalitu půdy.