Dožínky jsou letos pro farmáře opravdu důvodem k oslavě

Foto: autor

Za účasti prezidenta Václava Klause byly v sobotu na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích zahájeny Národní dožínky, symbolické završení hlavní části zemědělského roku. Letos ale dožínky z probíhají z pohledu zemědělců v poněkud jiné atmosféře než v uplynulých letech. Podrobnosti má Zdeněk Vališ.

Václav Klaus a Jan Veleba  (vpravo),  foto: autor
Jsou to dožínky v pravém slova smyslu, pochvaloval si prezident Agrární komory Jan Veleba.

"Já lovím se své paměti a nevzpomenu si, že by 25. srpna byla prakticky v celé České republice dokončena sklizeň."

Úderem letošních žní se ale podle Jana Veleby ocitli zemědělci zároveň v úplně nové situaci. Úroda obilí je dobrá. Nenaplnily se obavy z průběhu letošního počasí, i když jsou zde velké regionální rozdíly. Jan Veleba ale upozorňuje na novinku. Říká, že po letech mají zemědělci za svou práci zaplaceno. V minulosti ceny vstupů každoročně stoupaly, zatímco ceny obilí stagnovaly. Farmáři se tím dostávali do ekonomických problémů. Nyní poprvé jsou ceny obilí velmi dobré.

Václav Klaus,  foto: autor
"Loni jsme touto dobou prodávali krmné obilí za zhruba 2700 korun, letos prodáváme za 4000. Podobná čísla jsou u potravinářské pšenice nebo u sladovnického ječmene."

A tento cenový nárůst prý není nahodilý, ale trvalý. Ceny půjdou dál nahoru. Jde o celosvětový trend. Česko je součástí volného trhu a musí kopírovat jeho ceny. Důvodem je stále větší využívání obilí pro výrobu biopaliv.

"Biopaliva nastartovala perspektivu zemědělství. Nechci, aby to byla modla. Ale podle mého názoru dojde k renesanci zemědělství, k jeho docenění."

Prezident Václav Klaus ale zemědělce trochu poškádlil a ve svém projevu při zahájení Národních dožínek řekl, že nepovažuje tento trend za šťastný.

"Poptávka po nepotravinářské zemědělské produkci je přece jenom trošku umělá, neautentická. Je vyvolaná různými prazvláštními teoriemi o vyčerpávání zdrojů, myšlenkami našich různých enviromentalistů. Dejme si na to pozor. Je také vyvolávána obrovskými subvencemi a dotacemi."

Chléb pro prezidenta,  foto: autor
Jinak ale prezident připomněl, že nepřijel na ekonomický seminář. Svou návštěvu agrosalonu ostatně zahájil v kočáře taženém kladrubskými bělouši. Na dožínkách mu zemědělci předali tradiční věnec, valašský frgál a moravský chléb se státním znakem. Se všemi si také Václav Klaus zazpíval oblíbenou píseň T.G.Masaryka Ach synku, synku.

A pak už se prezident vydal na prohlídku výstavy Země živitelka. Radiu Praha se svěřil s tím, kam půjde.

"Já tady vždy jdu samozřejmě k potravinářskému průmyslu. Člověk nejde k výrobcům zemědělské prvovýroby. To se jíst nedá. Takže když řeknu potravinářství, to je většinou naše mlékárenství. Musím vždy ochutnat několik jogurtů a odhadovat, který je lepší, taktéž několik sýrů, několik klobásek. Člověk dostává chléb, různé koláče, prostě naše potraviny."

Po pravdě řečeno, prezident nepohrdl ani sklenicí piva.