Řešíš, řeší, řešíme

u_tabule.jpg
0:00
/
0:00

Z čeho jsme si kdysi nedělali hlavu, co nám bylo ukradené nebo vzdálené, to dnes prostě jenom „neřešíme“.

„Dobrý den, řešíte hypotéku?“ Jen tak tak uskakuju mladíkovi u výstupu z metra, abych nemusela odpovídat na jeho dotěrnou otázku. Ta mi ale o pár kroků dál proběhne znovu hlavou: Co bych na hypotéce měla řešit? Snad o ní přemýšlím, přemítám, uvažuju, ale rozhodně ji neřeším jako matematickou rovnici. Okamžitě mi naskočí představa tabule popsané předlouhou rovnicí, k jejímuž řešení se ne a ne dobrat. Právě se školou a matematikou zvláště mám sloveso „řešit“ spojené. Ani po nahlédnutí do Slovníku spisovné češtiny nedává význam slovesa „řešit“ v daném užití větší smysl. Znamená totiž „hledat, nalézat z daných okolností uspokojivou odpověď, vysvětlení, východisko“. Ruské sloveso „rešíť, razrešíť“ s významem rozvázat, luštit, ze kterého české sloveso pochází, smysl pronesené věty také příliš neobjasní.

Při letmém pohledu do novin nabývám dojmu, že vysvětlení či uspokojivou odpověď hledáme v podstatě na každém kroku. V Česku, či v českých médiích, se v současnosti totiž „řeší“ cokoliv - nevlídným listopadovým počasím počínaje a volbou prezidenta konče. Televizní hlasatelé řeší novou budovu národní knihovny, v dopravních prostředcích se řeší dražší máslo, nespolehlivá doprava, fotbal, někdo už řeší vánoce, ženy a dívky řeší jako obvykle vztahy anebo samy sebe. Sloveso řešit se sice přesunulo z vědeckých pracovišť do obyčejného života, ale příznak jakési problémovosti, toho, že řešená věc nebude nejsnazší, mu zůstal.

A jak vidno, s problémy, které si říkají o řešení (ano, i počasí je tím pádem problém), jako by se roztrhl pytel. Anebo se spíše roztrhl s užíváním slovesa, které se nám nepozorovaně dostalo pod kůži.

Vladimír Just ve Slovníku floskulí připomíná v souvislosti se zmíněným slovesem český povídkový film Knoflíkáři z konce 90. let. Nezapomenutelná věta Evy Holubové „To neřeš, po tom nepátrej...“ stála možná na začátku současného rozšíření slovesa „řešit“. Sloveso převzaté z přísné vědy se zde dostalo do nejbanálnějšího kontextu, ve kterém našlo další uplatnění. A tak dnes můžou nejrůznější tzv. celebrity pronášet věty typu „Věk/peníze/děti neřeším.“ Ještě před nějakou dobou by si s věkem zřejmě nedělaly hlavu, peníze jim byly ukradené a děti vzdálené, ale dnes je holt módní takové věci neřešit.

Příspěvek jsme poprvé vysílali 18. listopadu 2007, dnes jste jej mohli slyšet v repríze.


"Čeština, jak ji neznáte" není kurzem českého jazyka, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je to spíše povídání a zamyšlení o češtině, jejích proměnách v závislosti na společenském životě, historii a podobně. Jednotlivé kapitoly se pozastavují u různých zvláštností a zajímavostí, které v současné češtině nalézáme.

Doufáme, že se vám tato série zastavení nad českým jazykem bude líbit. Přivítáme samozřejmě vaše názory a připomínky.