Řízení Evropské komise proti Česku

Státní společnost Lesy České republiky porušila předpisy Evropské unie při zadávání veřejných zakázek. Tvrdí to Evropská komise, která požádala příslušné české orgány o vysvětlení. Jaká je podstata problému?

Tendry, které zavedlo nové vedení Lesů České republiky jmenované bývalým ministrem zemědělství Jaroslavem Palasem, kritizuje pro neprůhlednost i Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství. Lesnická veřejnost kritizovala nedostatečnou odbornost některých vítězných firem, chybějící certifikace, upřednostňování začínajících firem před zkušenými a podobně.

Regulérnost výběru dodavatelů lesních prací přezkoumává také Úřad pro hospodářskou soutěž. Výběrovými řízeními a novými smlouvami chtějí Lesy České republiky získat větší podíl ze zisku z obchodování se dřevem. Do budoucna by chtěly samy obchodovat asi se 40 procenty dřeva vytěženého ve státních lesích, zatímco před tendry to bylo jen šest procent.

Na tendry si u Evropské komise stěžovala lesnická firma CE WOOD, která byla v minulosti významným dodavatelem lesnických prací pro prošetřovanou státní společnost. CE WOOD v prvním kole tendrů letos na jaře neuspěla, následného druhého se nezúčastnila. Na vysvětlení a uvedení věci do souladu s právem unie má nyní Česká republika dva měsíce. Firma CE Wood ale zveřejnila informaci, že řízení komise je už v plném proudu. Potvrdil to i předseda jejího představenstva Ivan Doubrava: "My jsme jenom řekli, že řízení začalo a toto není první lhůta. Řízení s Česko republikou ve formě neoficiálních konzultací trvá někdy od června, tedy šest měsíců, a pokud vím, tak minimálně jednou, spíše však dvakrát už neformálně byla tato lhůta České republice dána. To, že ji Česká republika opakovaně nevyužila, je jiný problém."

Lesy České republiky s tím nesouhlasí. Mluvčí této společnosti Alexandra Křižková sdělila, že řízení berou na vědomí, vyjadřovat se k němu ale zatím nemohou: "Protože ho vede Evropská unie s Českou republikou a ne s námi. V platnosti přitom stále zůstává pravomocné rozhodnutí antimonopolního úřadu z července letošního roku, podle něhož Lesy České republiky veřejným zadavatelem podle zákona 40 nejsou."

Ministerstvo zemědělství podle mluvčího Tomáše Loskota žádnou oficiální informaci o zahájení řízení zatím nemá.

Předseda představenstva CE WOOD Ivan Doubrava nepochybuje, že Lesy České republiky pochybily: "Pokud Evropská komise nalezla toto řekněme 'poškození' soutěžního práva Českou republikou, velice bych se ohradil proti tomu, že s tím Lesy České republiky nemají nic společného. Myslím, že tuto ostudu nám způsobily. Také si myslím, že jejich alibistický postup je typický, protože jednu chvíli říkají, že nemají žádné informace, a pak říkají, že se jich to netýká."

Podle zdroje z Evropské komise jsou Lesy České republiky smluvním partnerem ve smyslu příslušné směrnice Evropské unie a vztahují se na ně tudíž pravidla o veřejných zakázkách. Vyplývá z toho, že vypsání tendrů mělo být Evropskou komisi notifikováno.