Rokokový klenot uprostřed chmelnic

Šaty hraběnky Marie Francisky z Hohenembs

Zámek Stekník láká na hrané kostýmové prohlídky, sbírku hraček a italskou zahradu v terasách. Ta patří k jedněm z mála zachovalým v Čechách.

Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

Jan František Kulhánek z Klaudensteina s hraběnkou Marii Franciscou z Hohenembs v dobovém oblečení vítají návštěvníky zámku. Zejména dětem se jejich hrané vyprávění o historii zámku líbí. Prohlídku jim navíc zpestřuje vyplňování kvízu, který vrcholí hledáním ztraceného pokladu. „To se mi moc líbilo a navíc se mi podařilo poklad najít“, svěřuje se desetiletá Johanka. „ Zajímavé byly také historické hračky, loutky, některé panenky nebo kočárky.“   Expozice historických kočárků a hraček sběratelky Hanky Müllerové je u dětí velmi oblíbená. „ I díky tomu se dá prohlídka zvládnout bez problémů i s malými dětmi“, říká paní Veronika z Plzně, která přijela na zámek ležící nedaleko Žatce uprostřed rozsáhlých chmelnic podívat se čtyřletou Anežkou. Zpestřením je i kratičký varhanní koncert v zámecké kapli.

Od tvrze přes barokní zámek k rezidenčnímu rokokovému sídlu

Zámek Stekník | Foto: Eva Bucharová,  Český rozhlas

Na místě dnešního zámku stávala kolem roku 1600 tvrz Kaplířů ze Sulevic. Rytířský rod držel Stekník až do začátku Třicetileté války, kdy mu byl z náboženských důvodů zkonfiskován. V roce 1681 koupil zbytky vyhořelé tvrze bohatý žatecký měšťan Jan Jiří Kulhánek, později nobilitovaný do šlechtického stavu s přídomkem z Klaudensteina. Ten z původní tvrze vystavěl zámek ve stylu vrcholného baroka. Ve  2. pol. 18. století, za jeho vnuka Jana Františka svobodného pána z Klaudensteina pak dochází k rokokové úpravě objektu. Roku 1796 prodal Stekník rytíři Antonínu Josefu Korbovi z Weidenheimu. Posledním soukromým majitelem zámku byl švýcarský konzul Gérold Déteindre. Od jeho potomků byl v roce 1949 velkostatek Stekník (včetně zámku a mobiliáře) vykoupený Československou vládou v rámci tzv. Náhradové dohody  uzavřené mezi Švýcarskou konfederací a Československou republikou. Od té doby ovšem zámek chátral a teprve v posledních letech se ho snaží Národní památkový ústav zrekonstruovat. Návštěvníkům se poprvé otevřel až v roce 2013.

Stekník s italskými zahradními terasami | Foto: Klára Stejskalová,  Radio Prague International

Italské zahradní terasy

Zámek Stekník | Foto: Eva Bucharová,  Český rozhlas

Zámecká zahrada je jednou z mála zachovalých italských zahrad v Čechách. Nechal ji vybudovat hrabě Jan František Kulhánek z Klaudensteina jako dar pro svou nastávající manželku hraběnku Marii Franciscu z Hohenembs. Zahradu tvoří pět souměrných teras s rozsáhlým centrálním schodištěm. Nejspodnější část obsahuje rozsáhlejší parter s bazénem a výsadbou několika vzácných stromů (např. Fraxinus excelsior ´Pendula´, Fagus sylvatica ´Atropunicea´, Tilia tomentosa, Pinus strobus). U zdi najdeme i poněkud svéráznou památku – prvorepublikový vojenský bunkr. Dnes sem návštěvníky lákají na prohlídku rozkvetlých růží.  V zahradě totiž roste přes 70 růžových keřů starých vzácných odrůd. „Byly to růže, které nám věnovalo zahradnictví zámku Libochovice. Jsou to staré odrůdy růží, které nejsou úplně běžně k prodeji,“ vysvětlila Českému rozhlasu kastelánka zámku Jana Zajíčková. V těchto dnech je Stekník zpola utopen v moři zelených chmelnic. Ale od začátku září bude tento rokokový klenot zase dominovat celému údolí jenom pár kilometrů od Žatce.

13
50.3231819675
13.6235297322
default
50.3231819675
13.6235297322
klíčové slovo:

Související