Ropákem roku 2000 se stal náměstek ministra životního prostředí Josef Běle

V Brně byla dnes udělena cena, či lépe řečeno anticena. Tu získal za nejvýznamnější antiekologický čin v anketě Ropák roku 2000 náměstek ministra životního prostředí Josef Běle za povolení výjimky ze zákona, která umožnila výstavbu dálnice přes České středohoří. Vyhlášení výsledků sledoval kolega Jaromír Marek

Pro vítěze připravilo pořádající ekologické sdružení Děti země dort, který znázorňuje České středohoří protnuté dálnicí D 8 a vykácenou holinu v prvním ochranném pásmu Národního parku Šumava. I o to se podle ekologů Běle zasloužil. Na dalších místech se umístil ministr obchodu a průmyslu Miroslav Grégr za podporu výstavby další jaderné elektrárny v Blahutovicích na severní Moravě a ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit. Toho ocenila stodvacetičtyřčlenná komise složená z ekologů, přírodovědců, sociologů a dalších odborníků za prosazování projektů, které by měly negativní dopad na chráněnou oblast Beskydy. Konkrétně se jedná o záměr vybudovat zde řadu golfových hřišť, lanovek a zahájit těžbu černého uhlí. Součástí ankety, kterou vyhlašují ekologové už od roku 1992, je i cena za největší antiekologický výrok Zelená perla. Na přední místo se letos dostal pracovník ministerstva pro místní rozvoj Jiří Novák. Ten v diskusi o jaderné elektrárně Temelín prohlásil, že v budoucnu je velmi pravděpodobné, že každá dědina bude mít svůj vlastní jaderný reaktor s komplexním využitím tepla i elektrické energie po celou dobu roku. Zima - topení, v létě ohřev půdy, vody v koupalištích, pohon v klimatizacích apod.

O vzniku této anticeny i jejích nositelích hovořila s Jaromírem Markem tisková mluvčí ekologické organizace Děti země - Adéla Kubíčková.

Jaká je vlastně ta myšlenka té ankety Ropák roku, co je vlastně jejím smyslem a kdo se může stát tím oceněným, tedy v uvozovkách oceněným?

"Anketa Ropák roku chce veřejně chválit ty, kteří nejvíce napomáhají vzniku příropy, tedy politiky, zástupce průmyslových podniků, podnikatele, ale i drobné pomocníky ve velké věci přeměny přírody v příropu. Jak jste již asi pochopili, tak příropa je další vývojový stupeň přírody."

To znamená, že jsou to lidé, kteří se nějak negativně zasloužili o životní prostředí, je to tak?

"Ano, dostávají Ropáka lidé za antiekologický čin. Jsou to většinou lidé, kteří nějakým způsobem mohou o různých zážitostech rozhodovat."

Kdo třeba v minulosti už získal to ocenění Ropáka roku?

"Tak historicky první byl Julius Binder, šéf Hydrostavu, který jej obdržel za stavbu Gabčíkova. V roce 1993 to byl například ministr Dlouhý za likvidaci Libkovic a Václav Klaus. Dále to byl ministr životního prostředí František Benda, a nebo přednosta okresního úřadu v Berouně František Malý, který převzal cenu za povolení stavby cementárny v Českém krase."

Součástí té ankety je soutěž o Zelenou perlu, což je výrok antiekologický. Mohla by jste třeba říci, kdo v tomto oboru se nějakým způsobem proslavil?

"Tak například v roce 1998 to byl Libor Řehák, pracovník odboru státní správy lesů a myslivosti a bývalý prezident Asociace profesionálních myslivců. Zelenou perlu dostal za výrok nekontrolované šíření rysa je v rozporu s listinou základních lidských práv a svobod. Nebo jako druhý se umístil bývalý ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman, který řekl, že na prchnech kontruktérů jsou návrhy automobilů, které vypouštějí téměř čistší vzduch než nasávají."

Jaký podle vás má ta anketa smysl? Myslíte si, že skutečně je to nějaké takové zrcadlo, které by mohlo nějakým způsobem ovlivnit třeba chování politiků a lidí zodpovědných za oblast životního prostředí, nebo je to skutečně taková jenom hříčka intelektuálů a příznivců životního prostředí, ekologů?

"Samozřejmě, že my doufáme, že to nějakým způsobem ovlivní rozhodování těchto lidí. Veřejnost už bude vědět o těchto kandidátech, že si má dávat pozor na to, jestli zase neudělají nějaký antiekologický čin. Samozřejmě my jsme to pojali humornou formou, nicméně doufáme, že to přispěje ke zlepšení životního prostředí v České republice."