Rozbory zvířat v Lysé potvrdily vysoké koncentrace dioxinů

Letecký snímek Spolany Neratovice

Nové rozbory zvířat v Lysé nad Labem potvrdily vysoké koncentrace dioxinů. Zpracování rozborů zadalo město a výsledky jsou dokonce ještě horší, než naměřili ekologové ze sdružení Arnika. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Celý případ začal tzv. dioxinovým kohoutem, ve kterém ekologové naměřili zvýšené koncentrace škodlivin. Na zveřejnění výsledků a následnou paniku mezi obyvatelstvem zareagovalo město, které se rozhodlo pro hloubší studii celé lokality. Jak uvedl Marek Jehlička ze sdružení Arnika, pro účely studie byla odchycena řada zvířat. Podle norem Evropské unie by hodnota dioxinů neměla překročit dva pikogramy.

"Byly zveřejněny výsledky slepic, zajíců a bažantů, které nechalo odchytit a analyzovat město Lysá nad Labem. Jeden z těch bažantů obsahuje hodnotu 14,6 pikogramů, takže ta koncentrace je opravdu vysoká. Je třeba pro úplnost říci, že tak vysoké koncentrace se objevily pouze v jednom případě. V případě zajíců jsou velmi nízké, protože zajíci jsou býložravci, takže nepřijímají tolik dioxinů s potravou."

Dioxiny se totiž váží na tuky. Ekologové považují za zásadní, aby byl identifikován zdroj znečištění a ten eliminovat. Podle porovnání různých typů dioxinů ukazuje měření na místní spalovnu. Arnika Tajemník městského úřadu v Lysé Miloš Dvořák přesto na tvrzení Arniky nechce přistoupit.

"To je bod, o kterém se s Arnikou stále dohadujeme a nesdílím jejich přesvědčení. Čekáme ještě na výsledky půdních vzorků a potom požádáme o specialisty, kteří se touto problematikou zabývají, aby postavili věci do správného světla."

Naměřené hodnoty nejsou potěšující, přesto podle ekologů i radnice by naměřené výsledky neměly vyvolávat paniku. Více už Marek Jehlička.

"Můžeme říct, že se nejedná o žádný akutní problém, protože dioxiny a polychlorované bifenyly nejsou jedy, které by působily akutní otravu jako třeba arzén. Jsou to látky, které jsou zákeřné právě tím, že působí dlouhodobě. Tím, že se kumulují v tělech organismů a následně potom škodí, ve vyšších koncentracích způsobují například poruchy imunitního a hormonálního systému a podobně."

Podle odborníků lidé v ohroženín nejsou. I kdyby jeden člověk snědl sám celého bažanta, který překročil povolené normy, dostane do sebe o mnoho méně dioxinů, než při jediném zahradním grilování masa či opékání špekáčků.

Město se bude situací dále zabývat. Například hejtman Středočeského kraje Petr Bendl na nedávném jednání v Lysé slíbil, že kraj dá až 400 tisíc korun na rozsáhlejší průzkum zamoření. Podle tajemníka úřadu Miloše Dvořáka je to sice dobrá zpráva, ale situaci zcela neřeší. Podle předběžných informací by totiž požadovaný průzkum stál až milion korun.