Rusko zřejmě předá Česku fotokopie dokumentů týkajících se let 1967 až 1969

El 21 de agosto de 1968 en la Checoslovaquia

Do konce roku vydá patrně Rusko České republice fotokopie dokumentů týkajících se Československa z let 1967 až 1969, tedy kritického období před a po sovětské okupaci. Je tedy jistá šance, že se konečně vyjasní, kdo v srpnu 1968 kolaboroval se sovětskými okupanty.

Jak řekl ředitel Ústavu soudobých dějin v Praze Oldřich Tůma, tento ústav uzavřel speciální dohodu o zpřístupnění dokumentů s Archivem moderních dějin v Moskvě. Klíčovými dokumenty, které by mohlo otevření archivů přinést, jsou podklady pro jednání Leonida Brežněva, tehdejšího generálního tajemníka ústředního výboru sovětské komunistické strany, se šéfy komunistických států z 18. srpna 1968. Tehdy Brežněv hovořil o tom, že má v Praze věrné soudruhy, ale neupřesnil to.

Náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Pavel Bret zmíněnou dohodu uvítal. Podle jeho názoru nelze bez těchto materiálů bezpečně říct, jaká úloha při spolupráci na invazi byla mezi československými občany a Sovětským svazem. Úřad má podle Pavla Breta podezření, že se to dělo utajeně a vstupovala do toho sovětská tajná služba KGB.

Otevření sovětských archivů může také přinést podrobnosti o tom, co v té době dělali přední komunističtí funkcionáři Milouš Jakeš a Josef Lenárt, kteří nyní unikli trestu za vlastizradu, protože podle soudu nebyl mimo jiné dostatek důkazů. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu si k této kauze nechal vypracovat Ústavem soudobých dějin v Praze znalecký posudek. K tomu Pavel Bret dodal:

"My jsme si současně v rámci trestního řízení nechali potvrdit, že 2. dubna 1992 obdržela česká strana od ruské strany některé podklady. Konkrétně je tehdy předal ruský prezident Boris Jelcin českému prezidentu. Jednak se jednalo o stenogram jednání Brežněva, Kosygina, Podgorného a Voronova z Dubčekem a Černíkem 23. srpna 1968. Dále šlo o záznam rozhovoru Brežněva, Kosygina a Podgorného s Černíkem a Hamouzem v Kremlu 10. září 1968 a zvací dopis pěti žadatelů a samostatný zvací dopis Antonína Kapka ze srpna 1968."

Často se v této souvislosti zvažuje, zda je dnes ještě možné potrestat konkrétní osoby, které se před více než třiceti lety mohly dopustit vlastizrady. Pavel Bret má na to jednoznačný názor:

"Z hlediska trestního zákona platného v České republice trestný čin vlastizrady byl i před rokem 1989 a je i nyní. Z tohoto pohledu my můžeme trestně stíhat jen ty trestné činy, které jimi byly i před tímto rokem. V tomto smyslu je nutné tuto skutečnost řádným způsobem ukončit."

Zda se skutečně důležité dokumenty objeví v Praze, lze v této chvíli jen doufat, protože všechny musí projít procesem odtajnění a ruská strana už několikrát slibovala otevřít své archivy. Zatím bez výsledku.